header

Veidekke utvecklar och säljer hyresrätter i Högdalen

​Sedan 2010 har Veidekke utvecklat Teaterkvarteret i Högdalen Centrum. I en gemensam affär utvecklar och säljer Veidekke Entreprenad och Veidekke Bostad en del av projektet, fastigheten Trappsteget 2 med 72 hyresrätter, till HEFAB. Köpeskillingen för den aktuella fastigheten uppgår till cirka 206 miljoner kronor och affären görs enligt så kallad forward-funding.

Veidekke utvecklar och säljer hyresrätter i Högdalen

Sedan 2010 har Veidekke utvecklat Teaterkvarteret i Högdalen Centrum. I området byggs åtta hus med totalt cirka 400 lägenheter som upplåts med såväl bostadsrätt som hyresrätt. I en gemensam affär utvecklar och säljer Veidekke Entreprenad och Veidekke Bostad en del av projektet, fastigheten Trappsteget 2 med 72 hyresrätter, till HEFAB. Köpeskillingen för den aktuella fastigheten uppgår till cirka 206 miljoner kronor och affären görs enligt så kallad forward-funding.

- Vi arbetar löpande med vår projektportfölj och den här affären ligger helt i linje med vår långsiktiga affärsstrategi, att utveckla både hyres-, bostadsrätts- och kommersiella fastigheter. Genom affären med HEFAB stärker vi Veidekke Bostads möjligheter att fortsätta utvecklingen av Teaterkvarteret såväl som andra kommande strategiska projekt i Mälardalen, säger Mårten Othérus, regionchef Mälardalen, Veidekke Bostad

Bygglovshandlingarna för de aktuella hyresrätterna skickas in under september, med förhoppningen om att bygglovet beviljas vid årsskiftet. Hyresrättslägenheterna utgör den fjärde etappen i projektet och Veidekke Entreprenad kommer vara ansvariga för entreprenaden.

- Det känns givetvis bra att HEFAB ser oss som en viktig partner i detta projekt. Det är ett spännande projekt på många sätt och vi ser fram emot att gemensamt utveckla de nya bostäderna, säger Arne Svensson, Regionchef Bygg Bostäder, Veidekke Entreprenad

- HEFAB är mycket glada för detta förvärv i ett attraktivt tunnelbanenära läge i Stockholm och ser fram emot att genomföra detta projekt tillsammans med en stabil och kompetent organisation som Veidekke. Projektet ger HEFAB, efter 30 års kontinuerligt byggande av hyreslägenheter i Stockholm, möjligheten att tillhandahålla ännu fler attraktiva hyresrätter inom Stockholms stad i närtid. I och med starten av detta projekt har HEFAB ca 200 hyreslägenheter i produktion i Stockholm med färdigställande under 2020 och 2021, säger Mathias Borg, VD, HEFAB Fastighets AB


För mer information, vänligen kontakta:

Mårten Othérus, regionchef Mälardalen, Veidekke Bostad
Mobil: 070-2600135

Arne Svensson, Regionchef Bygg Bostäder, Veidekke Entreprenad
Mobil: 070-5121490

Titel Filtyp
ixof0dumndgryvjhjkro jpg