Veidekke vill bygga 4 000 studentbostäder i Stockholm

Veidekke Entreprenad AB har ingått ett samarbetsavtal med Keywe AB. Keywe AB är ett nystartat utvecklingsbolag vars affärside är att bygga bostäder för ungdomar och studenter, i kombination med att de skapar inomhusanläggningar för breddidrotten.

Veidekke vill bygga 4 000 studentbostäder i Stockholm

Veidekke Entreprenad AB har ingått ett samarbetsavtal med Keywe AB. Keywe AB är ett nystartat utvecklingsbolag vars affärside är att bygga bostäder för ungdomar och studenter, i kombination med att de skapar inomhusanläggningar för breddidrotten.

Keywe och Veidekke har den senaste tiden ansökt om ett flertal markanvisningar i Stockholm, men även i övriga delar av landet. Varje projekt innehåller mellan 300-500 lägenheter. Totalt handlar det om byggnationer på 15-20 platser.

-Vi ser samarbetet med Veidekke som en början på en lång och framgångsrik resa. Vi är övertygade om att samarbetet kommer att utvecklas till något riktigt positivt då Veidekke är en effektiv och duktig byggare samt att deras värderingar överensstämmer väl med Keywes, säger Peter Rollfelt, VD på Keywe.

-För oss är detta en jättemöjlighet som byggentreprenör att få vara med och lösa delar av det bostadsproblem som finns för ungdomar och samtidigt skapa mötesplatser för alla idrottsintresserade, säger Jonas Bill, affärsutvecklare, Veidekke Entreprenad AB.

Datum Titel Filtyp
0001-01-01 muzdvpatmunvz6y6vtq jpg