header

Veidekke vill involvera fler

Ju fler som får möjlighet att bli involverade – kunder, leverantörer, samhälle och medarbetare – desto större är chansen att besluten leder till de bästa och mest effektiva lösningarna.

Veidekke vill involvera fler

Veidekke har i över 10-års tid arbetat med Involvering och 2015 vann vi det ärofyllda priset ”Årets Leanbyggare” för vårt Involverande arbetssätt. Nu lägger vi in en högre växel för att i större grad inkludera kunder, leverantörer och samhälle i vårt Involverande arbetssätt.

-Med Involvering fann vi ett unikt arbetssätt som gett oss ett försprång med kunder som uttryckligen har sagt att vårt arbete med Involvering och VDC har varit avgörande för att vi fick jobbet. Nu vill vi på ett tydligare sätt inkludera kunder, leverantörer och omgivande samhälle i stort, då vi sett ett stort intresse för vårt arbetssätt. Dessa tankar konkretiseras genom att vi förtydligar hur vi i samverkan kan gå vidare, säger Emile Hamon, strategi- och utvecklingschef för Veidekke Bygg.

Med Involvering får människor möjlighet att vara delaktiga och utvecklas snabbare och blir mer engagerade. En människa som känner sig delaktig och har rätt information kan inte undgå att ta ansvar. Har man information och kunskap om det gemensamma målet frigörs resurser som annars inte är tillgängliga.

-Veidekke vill med Involvering skapa ett samhälle där vi kan leva tillsammans. Vi tror att detta kan bli verklighet genom vår idé om hur vi nyttjar allas kompetenser för att lyckas – vi kallar det rätt och slätt för Involvering, säger Terje Håkansson, strategi- och utvecklingschef för Veidekke Anläggning

Veidekke Bygg och Anläggnings Involverande arbetssätt består av sex nyckelaktiviteter som sedan årsskiftet är obligatoriska på alla våra arbetsplatser. Orsaken till satsningen på Involvering är att vi får säkrare arbetsplatser, blir effektivare, får högre kvalitet, tjänar mer pengar, ger vår kund en bättre produkt till lägre kostnad. Dessutom får vi en lärande organisation som är stimulerande och utvecklande att jobba i. Alltså bara fördelar även för våra kunder och leverantörer!

Här kan du läsa mer om våra obligatoriska nyckelaktiviteter.

För mer information, vänligen kontakta

Terje Håkansson, strategi- och utvecklingschef Veidekke Anläggning, tel. 076 136 75 11

Emile Hamon, strategi och utvecklingschef Veidekke Bygg, tel. 076 805 86 45

Veidekke vann ”Årets Leanbyggare 2015” i hård konkurrens. Priset är ett resultat av ett målinriktat arbete med att Involvera alla berörda i projektet. Det understryker också att Veidekke lyckats effektivisera processer och lyckats minska den icke värdeskapande tiden med minst 15 procent. Utbyte av erfarenheter över nationsgränserna och viljan att sätta LEAN metodik i systemet ger bra resultat. Genom att fokusera på samplanering och samlokalisering har Veidekke lagt grunden för medarbetarnasInvolvering och en lärande organisation.

Byggnæringens Innovasjonspris 2015 gick till Veidekke Entreprenør för arbetet med Involverande planering. Involverande planering ger goda resultat, både när det gäller lönsamhet, hälsa, miljö och säkerhet. Involverande planering skapar ökat engagemang säkrare arbetsplatser, god lönsamhet och flödesprocesser.

Titel Filtyp
xo6ouqzxu9htcbtzl57a jpg