Veidekke vinnare i ramavtalsupphandling med Lidingö Stad

Veidekke Entreprenad, Bygg Stockholm vann att i samverkansform med Lidingö Stad genomföra ny-, om- och tillbyggnader av ett antal fastigheter. Mestadels förskolor, skolor och äldreboenden. Avtalsperioden är tre år med möjlighet till förlängning.

Veidekke vinnare i ramavtalsupphandling med Lidingö Stad

Utvärderingskriterium har denna gång varit en kombination av pris, arbetssätt och kunnande inom BIM/VDC för att kvalificera leverantörer för ramavtal. Veidekke har ett involverande arbetssätt som består av tre bärande delar. Den ena är att bygga team med gemensamma mål- och gruppavtal för ökat engagemang och delaktighet. Den andra är VDC med ICE-möte, som hjälper till att nå målet på snabbast möjliga sätt. Den tredje delen handlar om involverande planering, som innebär att alla systematiskt involveras i projektet för att säkerhetsställa att det blir rätt från början. Resultatet blir högre lönsamhet, bättre kvalitet, färre olyckor och stora tidsvinster.

-Vi är mycket glada och stolta över det förtroende som givits oss och ser fram emot att stödja Lidingö Stad med framtida utmaningar och möjligheter, säger Per Wall, arbetschef Veidekke Bygg Stockholm.

Veidekke har vunnit avtal för båda de två delområden som ingick i ramavtalet. Uppdragen avropas i takt med Lidingö Stads investeringsbeslut och avser Lidingö Stads större projekt under tre år, enligt förfrågan.

Vid frågor, vänligen kontakta:

David Grimheden, avdelningschef Veidekke Bygg Stockholm, tel. +46 733559947

Per Wall, arbetschef Veidekke Bygg Stockholm, tel. +46 733550603

Titel Filtyp
pfikrwgswfj814ngwrhd jpg