Veidekke vinnare i ramavtalsupphandling med Specialfastigheter

Veidekke vann ramavtal med Specialfastigheter med målet att uppnå effektiv byggnation för en långsiktig och hållbar förvaltning av Specialfastigheters aktuella fastighetsbestånd.

Veidekke vinnare i ramavtalsupphandling med Specialfastigheter

Veidekke vann ramavtal med Specialfastigheter med målet att uppnå effektiv byggnation för en långsiktig och hållbar förvaltning av Specialfastigheters aktuella fastighetsbestånd.

Ramavtalet avser entreprenader mellan 5 och 100 MSEK med en kontraktsperiod fram till oktober 2020 innehållandes en option på förlängning med tre år. Specialfastigheter, som är ett statligt fastighetsbolag, planerar 150 - 200 projekt årligen till en uppskattad summa på cirka 4 miljarder kronor. Ramavtalet är uppdelat i fyra zoner där Veidekke ingått avtal i tre zoner

-Det är med stor entusiasm vi ser fram emot ett långt och givande samarbeta med Specialfastigheter. Veidekke har genom sin involveringsstrategi utarbetade metoder för effektiva processer och strategiskt samarbete med fokus på organisation och teknik. Genom involvering tar vi tillvara på allas kunskap och erfarenhet och når maximal effektivitet och kvalitet samt får säkra byggen, säger Ulf Sterner, regionchef på Veidekke

Både Specialfastigheter och Veidekke ingår i föreningen ”Håll Nollan”. En samverkan för noll olyckor i byggbranschen. På Veidekke är hälsa, arbetsmiljö och säkerhet lika viktigt som våra ekonomiska mål och ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser.

För mer information, vänligen kontakta

Ulf Sterner, regionchef Veidekke Bygg Syd, tel. +46 703 24 45 63
Per Wall, regionchef Veidekke Bygg Kommersiellt Mälardalen, tel. +46 733 55 06 03
Mattias Bylerius, arbetschef Veidekke Bygg Väst, tel. +46 761 26 40 26

Titel Filtyp
sgs7nmdy2rh0limjavg4 jpg