header

VeidekkeFLEX får markanvisning i Kvibergs Park, Göteborg

Veidekke Bostad har erhållit en markanvisning för byggnation av småhus vid Kvibergs park, ett område som ligger cirka 7 kilometer från Göteborgs centrum. Markanvisningen omfattar 15 småhus men den slutliga exploateringsgraden kommer att diskuteras inom ramen för det kommande detaljplanearbetet.

VeidekkeFLEX får markanvisning i Kvibergs Park, Göteborg

Veidekke Bostad har erhållit en markanvisning för byggnation av småhus vid Kvibergs park, ett område som ligger cirka 7 kilometer från Göteborgs centrum. Markanvisningen omfattar 15 småhus men den slutliga exploateringsgraden kommer att diskuteras inom ramen för det kommande detaljplanearbetet. De småhus som byggs kommer att vara av VeidekkeFLEX-modell, som är ett prisvärt radhus med flexibel planlösning som går att förändra över tid.

- Vi är oerhört glada över denna markanvisning och ser fram emot att få vara med och utveckla ett helt nytt bostadsområde utanför Göteborg. Våra VeidekkeFLEX-radhus kommer att komplettera befintlig bebyggelse och bidra till att stärka områdets mångfald och sociala hållbarhet, säger Mats Fryxell, regionchef för VeidekkeFLEX.

Området för den aktuella markanvisningen är utpekat i Program för Bergsjön. Programmet syftar till att skapa möjligheter för stadsutveckling och komplettering av befintlig bebyggelse utifrån fokus på social hållbarhet och integration. Detta ska ske genom att med ny bebyggelse knyta samman Bergsjön och Utby. Den nya detaljplanen för området ska medge byggnation av sammanlagt 300 nya bostäder samt en F-3 skola alternativt en förskola för cirka 300 barn.

- Det är givetvis glädjande att fastighetskontoret upplever att vi har ett starkt koncept för ett flexibelt boende av hög kvalitet till ett bra pris. Med utgångspunkt i det stora intresset för våra tidigare projekt, exempelvis våra VeidekkeFLEX-radhus i Angered, är vi övertygade om att många kommer att uppskatta dessa prisvärda bostäder i Kvibergs Park, säger Mats Fryxell.


VeidekkeFLEX

För mer information om Veidekke Bostad och VeidekkeFLEX, vänligen besök:
https://www.veidekkebostad.se/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Fryxell, regionchef Veidekke FLEX, 070-602 18 87
Jonas Engelblom, kommunikationschef Veidekke Bostad, 070-222 92 23

Titel Filtyp
jqbevtqww48rplqdzebw jpg
m6tirhuatiwk67tbivys jpg