header

Veidekkes första VeidekkeMAX projekt

Veidekke Entreprenad, Region Bygg Stockholm har av Magnolia Bostad AB fått i uppdrag att bygga första etappen i Traversen 18, ca 230 stycken hyresrättslägenheter i Sollentuna. Lägenheterna är utformade enligt VeidekkeMAX konceptet.

Veidekke Entreprenad, Region Bygg Stockholm har av Magnolia Bostad AB fått i uppdrag att bygga första etappen i Traversen 18, ca 230 stycken hyresrättslägenheter i Sollentuna. Lägenheterna är utformade enligt VeidekkeMAX konceptet.

Uppdraget är en totalentreprenad med ett värde av ca 250 MSEK.  Byggstart är planerad till januari 2014 och första inflyttning våren 2015 i de väldisponerade hyresrätterna.

-Det känns verkligen roligt att få påbörja ett förhoppningsvis långsiktigt, och för alla parter, fruktbart samarbete och samtidigt sjösätta ett koncept vi utarbetat under en längre tid, säger Jonas Bill, chef för affärsutveckling Veidekke Entreprenad Bygg Stockholm.

- Veidekke har med ett involverande arbetssätt och stor kunskap ingett ett stort förtroende genom att vi tillsammans kan skapa  trivsamma boendemiljöer som uppfyller människors individuella behov i detta och framtida projekt, säger Andreas Rutili, vd på Magnolia Bostad AB.

VeidekkeMAX innebär att man minskar byggkostnaden genom att prefabricera en ökad andel byggdelar och genom ett stort fokus på processen effektivisera produktionen men inte på bekostnad av design eller kvalitet. Veidekke tittar på både teknik och process för att minska antalet icke värdeskapande aktiviteter vid byggnation av bostäder. Ett versionstänk har introducerats för att över tid kunna förfina och förbättra våra plattformar och på så sätt skapa mervärde för våra kunder.

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Bill
, chef för affärsutveckling, Veidekke Entreprenad, Region Bygg Stockholm, +46 705 90 42 21
Rolf Lundqvist, regionchef, Veidekke Entreprenad, Region Bygg Stockholm, +46 703 24 74 92
Åsa Edman, kommunikationschef, Veidekke Entreprenad, + 46 761 26 40 44