header

Veidekkes konjunkturrapport

Osäkert läge! Ogenomtänkta beslut politiska beslut kan sänka bostadsmarknaden och utlösa en fastighetskris.

Veidekkes konjunkturrapport

Tillståndet just nu på den svenska bostadsmarknaden kan sammanfattas i två ord: osäkert läge.

Å ena sidan råder stark medvind för samhällsekonomin, något som borde ge stöd för ett högt bostadsbyggande och stabila priser. Å andra sidan har utbudet ökat kraftigt, fr a i Stockholm – Mälardalen vilket tillsammans med bankernas allt hårdare kreditrestriktioner gör att färre kan efterfråga en bostad. Ytterligare kreditrestriktioner riskerar att leda till prisfall, minskat bostadsbyggande och kan utlösa en ny fastighetskris, säger Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke.

Veidekkes rapport bygger på statistiken för antalet påbörjade bostäder samt skattningar utifrån hushållens ekonomiska efterfrågan. Även här visar analysen på två olika bilder. Utifrån antalet påbörjade bostäder bör färdigställandet landa runt 50 000 bostäder 2017, högt men fortsatt långt ifrån Boverkets byggmål. Bankernas och myndigheternas restriktioner minskar dock hushållens möjlighet att efterfråga. Veidekkes analys visar att bostadsbyggandet kan falla tillbaka till ca 40-45 000 färdigställda bostäder redan 2018 och 2019.

Rapporten analyserar också prisutvecklingen och visar att stort prisfall på 20-30 procent är osannolikt och skulle kräva att hushållens disponibla inkomster faller med ca 3 procent fyra år i rad. Men redan ett måttligt prisfall kan få stora konsekvenser.

Vi har idag en emotionell situation som gör kunderna osäkra och att försäljningsprocesserna tar längre tid. Detta påverkar branschen och effekten blir sannolikt att dagens relativt stora volymer kommer att minska, detta i ett läge när det egentligen vore angeläget att bostadsbyggandet fortsatte att öka, säger Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad.

För ytterligare information:

Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad, tfn. 070-598 56 51

Lennart Weiss, kommersiell direktör, Veidekke Sverige, tfn. 070-521 37 81

Linda Jonsson, analytiker, Veidekke Sverige, tfn, 070- 561 21 47

Veidekke Bostad AB och Veidekke Entreprenad AB ingår i Veidekke ASA som är ett av Skandinaviens största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med ca 7 400 anställda. Veidekke ASA är noterat på Oslobörsen och hade 2016 en omsättning på ca 30 miljarder NOK.

Veidekke i Sverige bedriver såväl bostadsutveckling som entreprenadverksamhet inom bygg- och anläggningsområdet. Verksamheten i Sverige har ca 1 700 anställda och en omsättning på ca 9,5 miljarder SEK (2016). Huvudmarknader är Stockholm/Mälardalen, Skåne samt Västsverige. _____________________________________________________________________________________________________________

Veidekke Bostad AB, Box 1503 SE-172 29 Sundbyberg, Svetsarvägen 15, SE-171 41 Solna tfn +46 8 635 61 00

Veidekke Entreprenad AB, Box 1503 SE-172 29 Sundbyberg, Svetsarvägen 15, SE-171 41 Solna tfn +46 8 635 61 00

E-post: info@veidekke.se - Internet: http://www.veidekke.se/

Finansiell information om Veidekke finns på http://no.veidekke.com

Veidekke Bostad AB och Veidekke Entreprenad AB ingår i Veidekke ASA som är ett av Skandinaviens största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med ca 7 400 anställda. Veidekke ASA är noterat på Oslobörsen och hade 2016 en omsättning på ca 30 miljarder NOK.

Veidekke i Sverige bedriver såväl bostadsutveckling som entreprenadverksamhet inom bygg- och anläggningsområdet. Verksamheten i Sverige har ca 1 700 anställda och en omsättning på ca 9,5 miljarder SEK (2016). Huvudmarknader är Stockholm/Mälardalen, Skåne samt Västsverige. _____________________________________________________________________________________________________________

Veidekke Bostad AB, Box 1503 SE-172 29 Sundbyberg, Svetsarvägen 15, SE-171 41 Solna tfn +46 8 635 61 00

Veidekke Entreprenad AB, Box 1503 SE-172 29 Sundbyberg, Svetsarvägen 15, SE-171 41 Solna tfn +46 8 635 61 00

E-post: info@veidekke.se - Internet: http://www.veidekke.se/

Finansiell information om Veidekke finns på http://no.veidekke.com

Titel Filtyp
xvgycmcj7yqoocilqfex jpg