Veidekkes marknadsrapport: Kreditrestriktionerna skapar stora klyftor i samhället

Bolånetak, amorteringskrav, skuldkvotstak och bankernas tuffa Kvar-Att-Leva-På-kalkyler har sänkt bostadspriserna till förmån för dem som har mycket eget kapital och höga inkomster. Förlorarna är de som till följd av kraven nekas bolån eller erbjuds bolån med en mycket högre boendeutgift.

Veidekkes marknadsrapport: Kreditrestriktionerna skapar stora klyftor i samhället

Bolånetak, amorteringskrav, skuldkvotstak och bankernas tuffa Kvar-Att-Leva-På-kalkyler har sänkt bostadspriserna till förmån för dem som har mycket eget kapital och höga inkomster. Förlorarna är dem som till följd av kraven nekas bolån eller erbjuds bolån med en mycket högre boendeutgift. Veidekkes rapport Den svenska bostadsmarknaden belyser de sociala konsekvenserna av de krav som ställs på hushåll som önskar att ta bolån.

– För att kunna köpa en etta i Stockholms kommun krävs idag 450 000 kronor i eget kapital och en månadsinkomst över 40 000 kronor vilket är långt över medianinkomsten i kommunen, säger Linda Jonsson, analytiker på Veidekke.

Genom en analys av bankernas Kvar-Att-Leva-På-kalkyler framkommer att bankerna kan räkna med en boendeutgift på ca 24 400 kronor i månaden för ett hushåll som köper Stockholms genomsnittliga etta trots att den faktiska boendekostnaden för hushållet är ca 6 200 kronor i månaden. Skälet är främst att bankerna räknar med en ränta på ca 7 procent trots att den genomsnittliga bolåneräntan idag är ca 1,5 procent.

–Kreditrestriktionerna skapar stora klyftor i samhället och minskar den sociala rörligheten. De som idag står utanför bostadsmarknaden nekas bolån för att de inte klarar av en fiktiv boendeutgift som är fyra gånger högre än den faktiskt boendekostnaden. Samtidigt gynnas de som redan är inne på marknaden, de som har mycket eget kapital och höga inkomster, av historiskt låga boendekostnader, säger Linda Jonsson.

Av Veidekkes analys framgår också att boendeutgiften för ett hushåll som köper en trea i Stockholm kan bli 12 000 kronor högre i månaden för ett hushåll som belånar sig till 85 procent och mer än 4,5 gånger sin årsinkomst, jämfört med för ett hushåll som belånar sig till 50 procent och mindre än 4,5 gånger sin årsinkomst.

För ytterligare information:

Linda Jonsson, analytiker, Veidekke Sverige, 070- 561 21 47

Lennart Weiss, kommersiell direktör, Veidekke Sverige, 070-521 37 81

Titel Filtyp
yyfy22i8m6bq43jpajiq jpg