Veidekkes Per-Ingemar Persson startar blogg

Per-Ingemar Persson, Sverigeansvarig i Veidekke-koncernen, startar i dag torsdagen 8 oktober 2009 upp sin blogg på www.veidekke.se.

Per-Ingemar Persson

Per-Ingemar Persson, Sverigeansvarig i Veidekke-koncernen, startar i dag torsdagen 8 oktober 2009 upp sin blogg på www.veidekke.se.

- Veidekke betyder alltmer i den svenska byggbranschen, vilket innebär både ansvar, förpliktelser och en del fördelar. Då är det viktigt att vi blir hörda och sedda. Veidekke som präglas av sina värderingar, Medarbetarinvolvering, engagemang och entusiasm, kan genom min blogg ytterligare informera om hur vi tänker, både internt och externt, kommenterar
Per-Ingemar Persson.

- Dagens blogg kommer att handla om det som är själen i Veidekke: att medarbetarinvolvering ger lönsamhet, vilket är grunden som genomsyrar hela koncernen, där Norge står som ledstjärna för oss. Det här blir jag alltmer övertygad om när jag kommer ut på våra arbetsplatser och ser den entusiasm som finns bland medarbetarna, inte minst yrkesarbetarna, när alla är involverade och kan påverka utvecklingen av jobbet och arbetssättet.

- Bloggen är inte tänkt som en enkelriktad information utan en kommunikationsmöjlighet för mig att få feedback och tankar från såväl medarbetarna i organisationen som från kunder och andra, avslutar Per-Ingemar.

Per-Ingemars blogg hittar du på www.veidekke.se.

Välkommen!

För ytterligare information kontakta:

Per-Ingemar Persson, Veidekke ASA, tfn +46 70 514 42 40
Thomas Andersson, Kommunikationschef Veidekke Sverige, tfn +46 8 635 61 89

Titel Filtyp
c1wldpjqja5nr6nzexb0rq jpg
PDF pdf