Veidekkes proaktiva arbete belönas med MyNewsdesk Årets pressrum 2010

- Det är fantastiskt att få uppleva att Veidekkes proaktiva arbete med att skapa nyheter återigen belönas med Årets Pressrum i kategorin Bygg & Fastighet...

Årets pressrum

 

- Det är fantastiskt att få uppleva att Veidekkes proaktiva arbete med att skapa nyheter återigen belönas med Årets Pressrum i kategorin Bygg & Fastighet. Det ger oss ytterligare incitament att kommunicera nyheter som bekräftar såväl de platser vi bygger på som våra kunder. Vi kallar det för Värdeskapande samspel. Genom att det är lätt att söka information i form av bildmaterial, dokumentation, kontaktpersoner, video etc. samt att den informationen är synkad mot sociala medier blir pressrummet på MyNewsdesk ett utmärkt forum för vår kommunikation med omvärlden, säger Max Ney Kommunikationschef Veidekke i Sverige.

Länk till MyNewsdesks pressmeddelande. Klicka här.

För ytterligare information kontakta:
Max Ney, kommunikationschef, Veidekke i Sverige, tfn +46 8 635 61 79, e-post: max.ney@veidekke.se

Titel Filtyp
oai7ptllbywcvsmvm768iw jpg
r3kvvaiqdxicsdkfnb9q jpg
PDF pdf