Verklighetens modulhus ÄR dyrare än Turning Torso

Det råder stor bostadsbrist i hela landet och situationen är alarmerande för den stora gruppen asylsökanden. I brist på långsiktig bostadspolitik tvingas allt fler kommuner att ta till drastiska åtgärder för att lösa den akuta situationen. En omdiskuterad modell är frågan om modulbostäder.

Det råder stor bostadsbrist i hela landet och situationen är alarmerande för den stora gruppen asylsökanden. I brist på långsiktig bostadspolitik tvingas allt fler kommuner att ta till drastiska åtgärder för att lösa den akuta situationen. En omdiskuterad modell är frågan om modulbostäder.

– Boverket fick tidigare i år uppdraget att utreda möjligheten och kostnaden att uppföra modulbostäder på tillfälliga bygglov. När vi såg deras optimistiska kostnadsberäkningar kunde vi snabbt se att något inte stod rätt till. Vi lät därför analysföretaget Evidens räkna på detta och slutsatsen var solklar. Modulbostäder blir en mycket dyr historia, till och med dyrare än hyresrätterna i Turning Torso, säger Lennart Weiss, Kommersiell direktör, Veidekke.

I veckans nummer av Dagen Samhälle kan man nu läsa om hur Västervik bygger åtta lägenheter med plats för 48 personer i form av flyttbara modulbostäder. Varje lägenhet blir 70 kvadratmeter och ska rymma sex personer. Allt till en kostnad av 3 304 kronor per kvadratmeter i årshyra, vilket motsvarar en hyra på 19 000 kronor i månaden.

– Modulbostäder byggs med tillfälliga bygglov och ger därför korta avskrivningstider. Det leder till höga kapitalkostnader och i förlängningen höga hyror. Dessutom är det knappast miljömässigt försvarbart att man måste montera ner och flytta bostäderna efter ett antal år, säger Lennart Weiss.

Enligt den analys som Evidens presenterade i april skulle den uppskattade årshyran per kvadratmeter för en modulbostad landa någonstans mellan 2 600 och 3 400 kronor beroende på om avskrivningstiden blir 10 eller 15 år. Detta ska jämföras med att kostnaderna för en nyproducerad hyresrätt landar mellan 1 800 och 2 100 kronor per kvadratmeter och år. Siffrorna ifrågasattes av Boverket och bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) avfärdade rapporten som vilseledande.

– Verkligheten visar nu att våra beräkningar stämmer. Modulbostäderna i Västervik kommer att bli precis så dyra som rapporten visade. Det borde bli en ordentlig väckarklocka för bostadsministern, säger Lennart Weiss.

– Svensk bostadspolitik måste bli mer sammanhållen och komma bort från alla stuprör. Vi kan inte ha en byggpolitik som fokuserar på utbud och regelförenklingar, en finanspolitik som inför bolånetak och amorteringskrav, samt en skattepolitik som motverkar rörligheten genom flyttskatter och låga fastighetsavgifter. Det leder till minskat byggande och kommunerna tvingas ta till dyra akutåtgärder med tillfälliga lösningar, säger Lennart Weiss.

Länk till rapport: Utvärdering av modulbostäder för flyktingmottagande

För mer information, kontakta:Lennart Weiss, kommersiell direktör Veidekke Sverige, lennart.weiss@veidekke.se, 070–521 37 81