header

Vi har ingen att förlora

Den 8 september inleds Veidekkes årliga HMS-vecka. En vecka där alla som arbetar i och med Veidekke sätter strålkastarljuset lite extra på hälsa, arbetsmiljö och säkerhet. Målet är att på sikt skapa helt skadefria arbetsplatser. Det är en tuff utmaning men absolut möjligt att uppnå med ett personligt engagemang från alla.

Vi har ingen att förlora

Den 8 september inleds Veidekkes årliga HMS-vecka. En vecka där alla som arbetar i och med Veidekke sätter strålkastarljuset lite extra på hälsa, arbetsmiljö och säkerhet. Målet är att på sikt skapa helt skadefria arbetsplatser. Det är en tuff utmaning men absolut möjligt att uppnå med ett personligt engagemang från alla.

I Veidekke är vi övertygade om att alla olyckor går att förebygga. Men för att nå dit måste alla hjälpas åt, alla måste vara sitt eget skyddsombud. Därför vill vi att alla som är på våra arbetsplatser deltar i HMS-arbetet. HMS står för Hälsa, arbetsMiljö och Säkerhet. Målet för årets HMS-vecka är att öka det personliga HMS-engagemanget hos varje enskild medarbetare, öka förståelsen för vad som är en god HMS-standard samt lyfta fram skyddsombuden.

”Skyddsombuden är en mycket viktig resurs, tillsammans med alla medarbetare som jobbar operativ, för att skapa ett ökat engagemang för frågan och därmed säkrare arbetsplatser. Skyddsombuden jobbar förebyggande men har också mandat att stoppa bygget vid akut risk för liv och hälsa. Men det är väldigt viktigt att vi alla är vårt eget skyddsombud och tar ansvar för vår arbetsmiljö så att inga olyckor händer. Jag kommer under HMS-veckan åka till arbetsplatserna och prata med skyddsombud och medarbetare om vad jag kan bidra med för att vi ska få en bättre arbetsmiljö och minska antalet olyckor”, säger Per Brinck, ansvarig för Veidekke Anläggning i Sverige.

Alla veckor är såklart en HMS-vecka, men den här veckan lyfter vi fokus lite extra med syftet att få till ytterligare diskussioner kring hur vi kan bli bättre på att skapa en säker arbetsplats för alla. Vi har sett att genom att anordna en HMS-vecka varje år har säkerhetsmedvetandet ökat i hela koncernen. Förhoppningen är att medarbetarna får lite tankar som de tar med sig hem och också pratar med sina familjer om. HMS handlar om dig och de runt omkring dig.

Huvudfokus är att minimera antalet skador med frånvaro genom att involvera alla som arbetar på våra projekt. Under HMS-veckan kommer jag att besöka flera projekt för att få en bättre inblick i vad vi måste göra för att reducera antalet olyckor. Vi måste fortsatt göra riskvärderingar inför varje arbetsmoment och alltid ha fokus på att använda rätt skyddsutrustning”, säger Anders Arfvén, ansvarig för Veidekke Bygg i Sverige

En genomsnittlig dag arbetar Veidekkes medarbetare och underentreprenörer på mer än 500 olika projekt i Skandinavien. Och varje dag skadas tre personer på någon av dessa arbetsplatser. Det är en jämförelsevis låg olycksstatistik och Veidekke räknas som ett av de ledande byggföretagen vad gäller säkerhet i samtliga tre skandinaviska länder. Det är resultatet av en flerårig, stor satsning på HMS vars betydelse likställs med de ekonomiska målen. Veidekke strävar efter ständiga förbättringar och målet är noll skador.

Titel Filtyp
op5ftuwrhfgw1zmtkmhi png