VIVAB och Veidekke redo för byggnation av VÅGA

Idag skriver VIVAB och Veidekke på genomförandekontraktet som blir startskottet för projektets nästa fas – byggfasen. Projektet genomförs i partnering, vilket innebär att Veidekke och VIVAB tillsammans ansvarar för planering, projektering och genomförande. Kontraktssumman för denna fas av projektet uppgår till 249 Mkr och planeras pågå fram till februari 2024.

VÅGA, Varberg

Nu har alla kommunala beslut fattats i Varberg om att börja bygga VÅGA, Varbergs nya Vattentorn, som innan man ens tagit första spadtaget uppmärksammats både nationellt och internationellt med anledning av sin vågade design.

- Det känns jättekul att vi tillsammans nu går in i nästa fas av detta spännande och viktiga projekt. Den här typen av komplexa projekt, där stora krav ställs på förmågan att samverka, passar oss på Veidekke och vårt involverande arbetssätt väldigt väl, säger Maria Östman, Projektchef på Veidekke region Anläggning SydVäst.

- Vi är nu redo för byggstart, vilken planeras ske i februari. Vi har, i ett tätt samarbete med Veidekke, det senaste året tagit fram konstruktionen för det nya vattentornet VÅGA. Många olika aspekter ska beaktas, men nu är den fasen klar. Vi får en tekniskt bra fungerande anläggning som även blir ett nytt landmärke för Varberg, säger Agneta Johansson, VIVAB:s projektledare för VÅGA.

Med placeringen på Bastekullen i Träslöv kommer VÅGA att synas både inifrån Varbergs centralort och från E6:an och utan tvekan bli ett landmärke för Varberg. Gestaltningen bestämdes hösten 2018. Tornets reservoar kommer ha en femdubbel kapacitet jämfört med det nuvarande tornet samt kommer ligga på en högre höjd än nuvarande vattentorn. Detta innebär att VIVAB både kan säkra en vattenleverans till en växande kommun och dessutom minimera riskerna för avbrott hos invånarna.

Läs mer om projektet på www.vivab.info/varbergsvattentorn

https://www.instagram.com/vaga_vattentorn/

För ytterligare information kontakta:

Agneta Johansson, projektledare VIVAB, Tel: 0757-27 42 30, E-post: agneta.johansson@vivab.info

Maria Östman, projektchef Veidekke Anläggning SydVäst, Tel: 0703-72 92 23, E-post: maria.ostman@veidekke.se

Hampus Jakobson, arbetschef Veidekke Anläggning SydVäst, Tel: 0706-14 91 90

Peter Svenningsson, regionchef Veidekke Anläggning SydVäst, Tel: 0761-26 40 19

Titel Filtyp
Vattentornet E6 181106 White jpg