VIVAB och Veidekke inleder samarbete inför byggnation av nytt vattentorn i Varberg

Veidekke Anläggning SydVäst får i uppdrag att bygga det nya vattentornet i Varberg. Projektet går un-der namnet VÅGA och gestaltningen av tornet bestämdes redan i höstas. Det har med sin vågade design väckt uppmärksamhet inte bara i Varberg utan även nationellt och internationellt.

VIVAB och Veidekke inleder samarbete inför byggnation av nytt vattentorn i Varberg 

Veidekke Anläggning SydVäst får i uppdrag att bygga det nya vattentornet i Varberg. Projektet går under namnet VÅGA och gestaltningen av tornet bestämdes redan i höstas. Det har med sin vågade design väckt uppmärksamhet inte bara i Varberg utan även nationellt och internationellt.

Tornets reservoar kommer ha en femdubblad kapacitet jämfört med det nuvarande tornet vilket innebär att VIVAB både kommer att kunna säkra en vattenleverans till en växande stad och dessutom minimera riskerna för avbrott hos invånarna. 

Projektet är en totalentreprenad och kommer genomföras i partnering, vilket innebär att Veidekke och VIVAB tillsammans ansvarar för fortsatt planering, projektering och genomförande. Kontraktet består av två huvuddelar där nytt vattentorn är det ena och VA-ledningar med matarledningar och fördröjningsmagasin det andra. Huvuddelarna beställs och genomförs var för sig i två faser; fas 1 är planerings- och projekteringsfas och fas 2 produktions-, överlämnings- och garantifas.

-Veidekke har visat på en stor kompetens att genomföra projektet tillsammans, vilket gör mig trygg i att samverkansformen i slutändan kommer leda till ett bra resultat som alla kan vara stolta över, säger Michael Fransson, projektledare på VIVAB.

Ett stort fokus kommer att ligga på att minimera den negativa klimatpåverkan från byggprocessen. 

-Det känns otroligt inspirerande att få genomföra detta unika projekt i samverkan med VIVAB, vi bygger ett nytt landmärke för Varberg. Med vårt involverade arbetssätt och kompetens inom komplicerade betongkonstruktioner är jag säker på att vi kommer leverera ett projekt av högsta kvalitet, säger Hampus Jakobson, arbetschef på Veidekke Anläggning SydVäst. 

Fas 1 påbörjas omgående och målsättningen för start av fas 2 är Q1 2020.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Fransson, projektledare VIVAB, tel: 0757- 27 40 34, e-post: michael.fransson@vivab.info

Hampus Jakobson, arbetschef Veidekke Anläggning SydVäst, tel:  0706-14 91 90, e-post: hampus.jakobson@veidekke.se

Peter Svenningsson, regionchef Veidekke Anläggning SydVäst, tel: 0761-26 40 19, e-post:

peter.svenningsson@veidekke.se

Illustration: White Arkitekter

Titel Filtyp
c2kke4t0ldfxf8485egk jpg