Basecamp: Lyckad etablering av moderna studentlägenheter i Malmö

Glöm sunkiga studentkorridorer i avlägsna förorter. Tänk färgstark modern design, eget gym, bar, praktiska studieytor och massor av jämngamla från olika länder. Dessutom en fräsch egen lägenhet att dra sig tillbaka till och närhet till både universitetet och centrum.

Färgstark modern design, eget gym, bar, praktiska studieytor och en fräsch egen lägenhet – det är verkligheten för studenterna som nyligen flyttat in i Basecamps splitter nya studentboende i Västra hamnen i Malmö. Det var vi på Veidekke som hjälpte till att förverkliga det lyckade konceptet när det rullades ut här i Sverige för första gången.

Anpassning till svenska krav 

Basecamp finns redan i flera universitetsstäder i Danmark, Tyskland och Polen med totalt närmare 6 000 hyresgäster. När det var dags att etablera det internationella konceptet även i Sverige visade det sig både kostsamt och komplicerat att genomföra på ett sätt som motsvarar svenska byggnormer och krav på bland annat tillgänglighet och brandsäkerhet.

– Här valde vi att utmana kunden och erbjuda vår hjälp utifrån andra premisser än i det befintliga underlaget, berättar Mattias Carlberg, projektchef på Veidekke. Jag tror att vi var tydliga med vad som krävdes i form av anpassningar, men också lyhörda för kundens krav. Vi förklarade tidigt att ”ska vi jobba ihop, vill vi göra så här.”

Optimering i tidiga skeden

Det ledde till en gemensam samverkansfas med systemprojektering innan projektet gick över i en totalentreprenad med projektering, byggnation och iordningställande. Med stor erfarenhet av vad som är byggbart i Sverige tog Veidekke tidigt in sina lokala experter och övertog också myndighetskommunikationen kring t ex bygglov.

– Veidekke hjälpte verkligen till att optimera projektet i tidiga skeden. De satte sina sidoentreprenörer i spel tidigt och de kunde överbrygga klyftan med bra tekniska lösningar som också gav en förbättrad ekonomi, kommenterar Lars Hagstrøm, Director of Development, Nordics på Basecamp.

Effektiva lösningar

Det hela landade i totalt 583 moderna studentlägenheter, de flesta på 18 kvadratmeter. Sammanlagt blev det fyra huskroppar i tio våningar med källare. Basecamp Malmö omfattar nu drygt 20 000 kvm, inklusive de generösa gemensamhetsutrymmena.

– Veidekke tolkade framgångsrikt Basecamps krav och önskemål till något som kunde byggas effektivt och som överensstämde med svenska krav och standarder, summerar Lars Hagstrøm.

Hållbarhetscertifiering

Förutom att motsvara svenska byggnormer är Basecamp byggt för att möta specifika hållbarhetskrav. Projektet har certifierats enligt Breeam på nivån ”very good”. Hållbarhetstänket märks i slutprodukten i form av t ex solpaneler och gröna tak, men det präglade också många av besluten under själva byggprocessen.

Starka färger

För att hålla kostnaderna nere behövde även några kompromisser göras i utformningen. Vissa utsmyckningar skalades bort från originalkonceptet, men de starka färgerna, där varje våningsplan har sin egen, finns kvar.

– Det är färgstarkt. Om man kunde se alla våningar samtidigt skulle de bilda en hel regnbåge, säger Christoffer Lindblad, som varit platschef i Basecamp-projektet under hela byggfasen. Jag är jättestolt över vad vi skapat. Studenterna kommer trivas.

Christoffer Lindblad, som var platschef i Basecamp-projektet och Fredrik Jonerud, Entrepenadingenjör Veidekke.

Högt tempo

Projektet förverkligades på endast 20 månader och inom budget. Det gjordes genom lösningar som en prefabricerad stomme, massiva innerväggar och en fasad av hårdpressad och målad stenullsskiva. Allt genomfördes i högt tempo och som mest jobbade ett hundratal personer på arbetsplatsen.  

Det fanns inget annat alternativ än att Basecamp skulle stå klart till höstterminen 2023 då de första studenterna skulle flytta in. Framgångskonceptet för att lyckas var samverkan och förtroende mellan beställaren och Veidekke. Under produktionsfasen drev vi på Veidekkke projektet och tog ett helhetsansvar.  

Samverkan och öppen dialog

– Produktionen har gått felfritt. Det känns som om Veidekkes team hela tiden legat före schemat och eventuella tekniska utmaningar som kan dyka upp. Samtidigt har vi haft en stark och öppen dialog med Veidekkes team längs vägen, så att vi som beställare kunde känna oss trygga och hörda om vi hade frågor eller önskat förändringar, säger Basecamps Lars Hagstrøm.

Bästa öppningen någonsin

Efter inflyttningen i Malmö kan Basecamp konstatera att här har de haft den bästa öppningen av ett studentboende någonsin, med de flesta bostäder uthyrda efter bara ett halvår. Lars Hagstrøm kommenterar:

– Våra hyresgäster är mycket entusiastiska över de nya studentlägenheterna. De är också mycket nöjda med resultatet och vi tycker att huset har blivit precis som vi hoppats på.

Även Veidekkes projektchef, Mattias Carlberg, är mycket nöjd med projektet:

– Så här vill vi jobba. Så här bra kan det bli med ett förtroendefullt samarbete där vi får ta ett stort ansvar och styra mot byggbarhet, avslutar han.