Drönarbild över en byggarbetsplats.

Nu skalar vi upp satsningen mot fusk och kriminalitet i byggbranschen

Arbetslivskriminaliteten är sedan länge ett välkänt problem i bygg- och anläggningsbranschen. Det slår bland annat Byggmarknadskommissionen, som är ett samarbete mellan branschens aktörer, fast. Vårt mål är att vara stolta över vår bransch.

Varselklädda arbetare som jobbar på en byggarbetsplats.

Under 2023 siktar vi på att ha pre-kvalificerat våra huvudpartners inom olika områden, vilket handlar om 50 till 70 bolag.

Sundare byggbransch

Vi på Veidekke vill gå i bräschen för en sundare byggbransch. Vi har redan en intern stödfunktion – Seriositet – som driver frågan. Dessutom har vi i flera år granskat våra underentreprenörer för att upptäcka fusk. Vi har också som regel att ha högst två led av entreprenörer för att få bättre kontroll.

Systematiskt arbetssätt

Sedan tidigare har vi granskat våra leverantörer genom ett unikt samarbete med fackförbundet Byggnads för avstämning mot fackliga villkor och trygghetssystem. Vi har också genomlyst dem via uppgifter från kreditföretag.

Nu tar vi nästa steg. I dagarna rullar vi ut ett nytt systematiskt arbetssätt där vi genomför mer omfattande granskningar av underentreprenörer i tre steg;

  1. Pre-kvalificering
  2. Fördjupade bolagskontroller
  3. Systematiska arbetsplats- och ID-kontroller

Granskar proaktivt

– Det som är skiljer oss från resten av branschen är att vi inte nöjer oss med att våra samarbetspartners förbinder sig att uppfylla lagar, regler och kollektivavtal – vi granskar aktivt att de verkligen lever som de lär, förklarar Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke och den som är ansvarig för ansvarig för regelefterlevnad och Seriositet.

Unikt facksamarbete

Det handlar om göra rätt för sig när det gäller löner, sociala avgifter och skatter men också om arbetsvillkor, trygghetssystem och etiska riktlinjer. I de fördjupade bolagskontrollerna analyserar Veidekke fakta från ett flertal digitala kontrollsystem hos myndigheter och organisationer. Vi har också sedan 2012 ett unikt samarbete med fackförbundet Byggnads för avstämning mot t ex fackliga villkor, pensionsavsättningar och lönestatistik. Samarbetet innebär att vi har tillgång till uppgifter ur system som FORA och Lösen, vilket möjliggör en heltäckande analys av såväl kollektivavtal som lagar och regler.

”Tvättmaskinen” vaskar fusk

Vi har nu landat i en fungerande granskningsmetodik där vi samkör uppgifterna från de olika systemen. Utredningsprotokollet för den fördjupade bolagskontrollen avslöjar fusket med all önskvärd tydlighet när uppgifterna helt enkelt inte går ihop. Lennart Weiss kallar metodiken, som nu ska tillämpas bredare, för ”tvättmaskinen”.

Ulrika Svärd, Projektchef Seriositet och Lennart Weiss, kommersiell direktör.

Förstärker organisationen

Maskineriet har nyligen fått ytterligare kraft när organisationen förstärkts med en Projektchef Seriositet. Det är Ulrika Svärd, tidigare bl a Miljöchef på Botkyrka kommun och Verksamhetschef på ID06, som antagit rollen. Hon konstaterar:

– Vi ser främst oegentligheter i bolag med utländska ägare. Av de företag som vi har undersökt fuskar alla på något sätt. Vi har identifierat flera olika brister som förekommer ofta. Men en del fel görs för att det är svårt att orientera sig bland alla regler. Vi vill hjälpa underentreprenörerna att göra rätt för sig.

Utveckling i att göra rätt

För att uppnå detta har Veidekke bestämt sig för att jobba systematiskt inte bara med granskning, utan för förbättring:

– Hade vi spärrat alla bolag som fuskar hade vi inte haft kvar så många leverantörer. Därför vill vi utveckla dem, kultivera dem, in i rätt arbetssätt. Vi tror att alla har mer att vinna på att vi hjälps åt att göra rätt. Med utgångspunkt i detta arbetar vi framåtriktat i stället för reaktivt, fortsätter hon.

Självdeklarationen inleder processen

Det är här pre-kvalificeringen kommer in. Veidekke bjuder in entreprenörer till en strukturerad prekvalificeringsprocess relaterad till seriositet och sociala villkor. En ”självdeklaration” från entreprenören ligger till grund för en analys som följs av möten där eventuella oklarheter och Veidekkes förväntningar på ett samarbete diskuteras.

– Om man vill jobba med Veidekke tvingas man välja väg, konstaterar Lennart Weiss. Vissa, som inte vill göra rätt, hoppar av. De andra kan vi jobba vidare med. Då börjar vi puffa dem framåt, mot en anpassning till svensk standard.

Arbetsplatskontroll med fler dimensioner

Granskningarna av siffror i form av pre-kvalificering och fördjupade bolagskontroller följs upp arbetsplatsbesök för att kontrollera vilka företag och personer som faktiskt befinner sig på arbetsplatserna. Även här skalar nu Veidekke upp satsningen.

– Arbetsplatskontroller sker i hela branschen och vi har inte alltid varit bäst i klassen på detta. När vi nu satsar mer på området och dessutom kan kombinera den traditionella kontrollen av identitet och arbetstillstånd med det vi redan fått fram kring löner och villkor, får vi en väldigt heltäckande granskning, menar Ulrika Svärd, som tillsammans med kollegor i projekten kommer börja utföra arbetsplats- och ID-kontroller inom kort.

Seriositet - en konkurrensfördel

Seriositetsastningen är en investering från Veidekkes sida. På kort sikt leder det nya systematiska arbetssättet med utökade kontroller till ökade kostnader. Men på lång sikt, när kraven från samhället i stort och från beställarna ökar, ser man att arbetet även kommer ge ekonomisk utdelning och bli en viktig konkurrensfördel.

– Målet är att kunna vara stolta över vår bransch. Vi ska enbart arbeta med seriösa aktörer. Men förändringen kommer inte hända över en natt. Om några år hoppas vi kunna konstatera: Det var Veidekke som tog ledartröjan för att få bukt med problemen som vi har idag, avslutar Lennart Weiss.