Glad man vid dator och kollega i förgrunden

Omsorg för människor

På Veidekke tar vi socialt ansvar för alla de som jobbar på våra projekt. Det betyder säkra och trygga arbetsplatser där människor kan trivas och utvecklas. Där du som jobbar på ett av våra projekt får vara med och bygga ett samhälle som är inkluderande och tolerant.

Bild på Lennart Weiss

När det gäller social hållbarhet ska Veidekke ta en ledarroll för att driva branschen i rätt riktning. Då får vi medarbetare som går hem varje dag och känner sig stolta, samtidigt som vi skapar uthållighet och attraktionskraft, säger Lennart.

Ordning och reda på våra arbetsplatser

Lennart Weiss är Kommersiell direktör på Veidekke och driver arbetet med social hållbarhet. Han drivs starkt av Veidekkes värderingar som tar avstamp i filosofin kring att bygga med hjärta.

– En självklar aspekt av social hållbarhet handlar om ordning och reda på våra arbetsplatser. Därför ska vi se till att handla upp underentreprenörer och materialleverantörer som följer kollektivavtal, betalar lagstadgade inkomstskatter och sociala avgifter, säger Lennart.

Allt det här är viktigt för våra kunder. Företag som inte är beredda att jobba med social hållbarhet kommer att sållas bort, menar Lennart.

Värderingar styr arbetet

Ett av våra mål på Veidekke är att ligga i framkant när det kommer till sund byggbransch. Vägen dit ska ledas av den värderingsstyrda kulturen som genomsyrar företaget.

– Vi vill göra rätt för oss. Allt startar med värderingar, som styr attityder, som i sin tur styr beteenden. Men värderingarna behöver vara levande i vardagen. Ett tydligt exempel på det är i projektuppstarten där projektets medarbetare samlas för att diskutera värderingarna, berättar Lennart.

Läs mer om våra värderingar här

Hjärta och hjärna i symbios

Lennarts drivkraft är att Veidekke ska ta en ledande roll i att forma framtidens byggbransch. En bransch som kännetecknas av tydliga ramar, ärlighet och stolthet.

– För mig är Veidekke både hjärta och hjärna. Hjärnan står för medvetna val, välfungerande processer och kollektiv intelligens. Hjärtat symboliserar engagemang, glädje, passion och värderingar, avslutar Lennart.