Röda lägenhetshus i trä i vintervitt landskap.

Samverkan, kvalitet och hållbarhetsfokus bakom Ramselyckans framgång

Snart är alla de 81 bostadsrätterna i Brf Ramselyckan i Öjersjö utanför Göteborg inflyttade. Det som sticker ut i projektet är den höga standarden på lägenheterna och det goda samarbetet där totalentreprenaden i samverkan drivits mot gemensamma mål utan att tumma på varken kvalité och gestaltning. Dessutom har hållbarhet varit en ledstjärna genom hela projektet.

En kvinna står i förgrunden i varselkläder och bygghjälm, i bakgrunden står en man.

Helena Johnsson, arbetsledare i projekt Ramselyckan

Lyckat projekt

Nu börjar vi se det fina resultatet av vårt arbete. En mäklare menade till och med att det var de finaste lägenheter hon sett, säger Helena Johnsson, arbetsledare i projekt Ramselyckan. 

Hon kan summera ett lyckat projekt där vi på Veidekke tillsammans med beställaren HSB Göteborg har uppnått våra gemensamma mål och levererat lägenheterna med noll fel, enligt överenskommen tidplan. 

Hög standard, höga krav

Här i hjärtat av det natursköna Öjersjö ska det totalt ska byggas cirka 500 bostäder inom de närmaste åren. I Ramselyckan har gestaltningen varit viktig för att få fram en småhuskänsla 

Fyravåningshusen har träfasad, generösa glaspartier och stora markanläggningar runt om. Många av lägenheterna är utrustade med terassliknande balkonger i två väderstreck. En stor del av de boende har valt att glasa in halva den generösa balkongen och på så sätt fått ett extra uterum. Ett projekt med hög standard och höga krav med andra ord. 

Exteriörbild av Ramselyckans. Röda trähus.

Hållbarhet har genomsyrat det mesta i projektet, som att vi om möjligt använt trä och miljöbetong för att hålla nere klimatavtrycket.

Hållbarhet genomsyrar arbetet

Med sikte på en Svanen-certifiering har kraven varit högt ställda även på hållbarhetsområdet. Ett exempel är arbetet med avfall från produktionen. Genom att jobba aktivt för att få ner detta, t ex genom att mängda rätt och bara beställa precis det projektet behöver och skicka tillbaka överblivet material, uppgår projektets avfall från produktionen nu till 30 kg/BTA (bruttoarea). Det är nästan en 40-procentig minskning jämfört med liknande projekt, som landar på 45 till 50 kg/BTA. 

Hållbarhetstanken har egentligen genomsyrat det mesta i projektet, som att vi om möjligt använt trä och miljöbetong för att hålla nere klimatavtrycket. Det syns exempelvis i husens träfasad. Energioptimering har också varit viktigt och husen har utrustats med såväl bergvärmeanläggningar som solceller. Dessutom har hälften av parkeringarna tillgång till egen elbilsladdare.  

Samverkan runt produkten

HSB och Veidekke har samverkat från tidigt skede, redan i programhandlingen. Att vara med och påverka tidigt och titta på kostnaders påverkan i utformningsskedet har gett bra och genomarbetade beslutsunderlag längs hela projektets gång. Redan under systemhandlingsfasen leddes projekteringen av Veidekke som med beslutsfattande från HSB och ett engagerat konsultgäng drog det hela i mål. 

I projektet har det varit extra viktigt att skapa en teamkänsla mellan alla inblandade i denna samverkansentreprenad. Därför har beställaren HSB också haft två arbetsplatser i bodarna under hela projektet. Christer Thomassen, HSB:s projektledare under slutfasen förklarar: 

– Vi har alla haft den gemensamma ”projekthatten” på, snarare än att representera olika organisationer. Det har inneburit att alla haft rätt fokus, det vill säga på produkten, bostadsrätterna. Samarbetet har fungerat mycket bra från dag ett.  

Interiörbild av ett vardagsrum i en av Ramselyckans lägenheter.

Ramselyckans lägenheter sticker ut med sin höga nivå i allt från gestaltning och utemiljö till kvaliteten i utförandet.

Involvering och fin jargon

Här har också tät involvering av underentreprenörerna varit en viktig framgångsfaktor. 

– Vi har hjälpts åt, även när det varit tufft, och peppat varandra. Vi har haft en fin jargon i gänget, bekräftar även Helena Johnsson på Veidekke.  

Efter att kostnadsökningarna slog till på allvar tog Veidekke och HSB tillsammans fram nödvändiga förslag på besparingar och förändringar för att hålla projektets ekonomiska ramar - men utan att tumma på varken på kvalitet eller gestaltning. 

Resultat som räknas

”Mjuka” värden, som mångfald och arbetsklimat, har lett till ”hårda” resultat i Ramselyckan: noll fel vid inflyttning, noll allvarliga olyckor, hållen tidplan och uppnådda gemensamma ekonomiska mål.  

– De här lägenheterna sticker ut med sin höga nivå i allt från gestaltning och utemiljö till kvaliteten i utförandet. Vi är väldigt nöjda, både med slutprodukten och organisationen som levererat den, avslutar Christer Thomassen på HSB.