Anläggning med rör för kyla och värmeåtervinning vid AtNorths datacenter i Kista

Samverkan och svenska byggnormer framgångsfaktorer i nytt datacenterprojekt i Kista

När isländska datacenterföretaget atNorth för första gången skulle bygga i Sverige, behövde de en pålitlig och flexibel lokal partner för ett helt nytt datacenter i Kista utanför Stockholm. Valet föll på Veidekke.

Grå betongbyggnad i tre plan med skylt och flagga "AtNorth"

atNorths nya datacenter i Kista är den första större datacenteretableringen i Stockholmsregionen på mer än fem år.

Totalentreprenad i samverkan

I form av en totalentreprenad i samverkan levererar vi på Veidekke:

  • 6 400 kvm datacenter, som byggs i tre faser. Fullt utbyggd blir kapaciteten 11MW
  • Tillhörande kontorsdel
  • Mark- och finplaneringsarbeten

Höga krav på datakraft och säkerhet

atNorth driver datacenter för högkapacitetstjänster så som krävande beräkningar för t ex artificiell intelligens (AI), simuleringar eller riskanalyser. På Island startade det med Thor datacenter redan 2009. Sedan dess har de expanderat. Kunderna finns bland nordiska och internationella storföretag, banker och andra verksamheter med höga krav på både snabb datakraft och säkerhet.

Stor industribyggnad

- Veidekkes uppdrag när det gäller detta projekt handlar i hög grad om att bygga ett skydd för alla de installationer som installeras i datacentret. På så sätt skiljer det sig lite från att bygga en traditionell kommersiell lokal. Skalskyddet medför kraftiga konstruktioner för både de höga lasterna och för säkerhet. Dessutom ställs höga anspråk på tillgång till infrastruktur för el och dataöverföring samt energieffektivitet i denna typ av anläggningar, förklarar Niklas Bergvall von Hellens, projektchef på Veidekke.

Vi sitter ju i samma båt och den stora tilliten har varit en framgångsfaktor i projektet. Vi kan datacenter, medan vi har förlitat oss på Veidekke när det gäller lokal byggexpertis och att planera ett så här stort projekt på ett optimalt sätt.
Jóhann Þór Jónsson, Director Project Management and Business Development på atNorth
Rörsystem i närbild som tillhör systemet för kyla och värmeåtervinning till fjärrvärmenätet i atNorths datacenter i Kista.

All värme från datacentret återvinns i samarbete med Stockholm Exergi, vars fjärrvärmeverk ligger i nära anslutning. Värmen från det nya datacentret räcker för att värma upp 20 000 lägenheter.

1,5 MW invigdes 2022

Etableringen är den första större nyetableringen av ett datacenter i Stockholmsregionen på flera år och den första som byggs från start för så kallade högkapacitetstjänster. Dessutom har datacentret helt designats för full värmeåtervinning till fjärrvärmenätet.

Första fasen i projektet, ett datacenter med en kapacitet på 1,5 MW invigdes i mars 2022.

Svenskt arbetssätt

För Veidekke var det viktigt att vårt projekt i Kista skulle byggas utifrån svenska regler, villkor och normer.

- Innan vi gav oss in i projektet hade vi inte fastställt detaljerna för desigen, även om det grundläggande konceptet för byggnaden fanns på plats. Vi ville använda Veidekkes expertis för att få ut största möjliga potential ur vår tomt, som hade en hel del utmaningar, förklarar Jóhann Þór Jónsson, Director Project Management and Business Development på atNorth.

- Det här projektet visar att går alldeles utmärkt att bygga datacenter i Sverige på svenska villkor och efter riktlinjer som ABT och AMA*. Dessutom med justa villkor för arbetsmiljön och underleverantörer, med till exempel krav på kollektivavtal och underentreprenörer i max två led, säger Niklas Bergvall von Hellens, projektchef på Veidekke.

Samverkan och tillit

Projektet bedrivs som en totalentreprenad i samverkan. Eftersom det är första gången atNorth bygger i Sverige tog Veidekke ett ovanligt stort ansvar kring att guida i de svenska förhållandena, så som bygglov och andra bestämmelser, redan i tidiga faser av projektet.

- Vi har redan från början varit transparanta och tydliga med målen för vår samverkan. Vi sitter ju i samma båt och den stora tilliten har varit en framgångsfaktor i projektet. Vi kan datacenter, medan vi har förlitat oss på Veidekke när det gäller lokal byggexpertis och att planera ett så här stort projekt på ett optimalt sätt. Veidekke har verkligen brytt sig om våra behov och gjort allt för att hitta bra lösningar, säger Jóhann Þór Jónsson på atNorth.

”Bygge på kran”

Då atNorths affärsmodell handlar om att leverera ”IT på kran” – i form av högkapacitetstjänster till sina kunder - har de behov av att kunna bygga ut datacentret i samma takt som deras affär växer. Det ställer höga krav på snabbhet och flexibilitet även i byggnationen. Redan innan den första fasen av projektet var klar inleddes den andra fasen i projektet på grund av hög efterfrågan. Och den tredje byggnaden är också beslutad.

- Man kan säga att vi fått anpassa oss till atNorths affärsmodell och levererat ”bygge på kran” i samma takt som deras affär växer. Detta arbetssätt har gått hand i hand med vår innovativa samarbetsmodell, kommenterar Niklas Bergvall von Hellens.

Det här projektet visar att går alldeles utmärkt att bygga datacenter i Sverige på svenska villkor och efter riktlinjer som ABT och AMA*. Dessutom med justa villkor för arbetsmiljön och underleverantörer, med till exempel krav på kollektivavtal och underentreprenörer i max två led.
Niklas Bergvall von Hellens, Projektchef, Veidekke
Grå fyrkantig betongbyggnad på asfaltsplan mot grå himmel

Vi har använt prefabricerade element som tas fram i förväg och står redo för framtida expansion. Byggnationen sker modulärt och fullt utbyggt blir datacentret 6 400 kvm.

Prefabricerade element

Det flexibla arbetssättet har bland annat betytt att man använt prefabricerade element som tas fram i förväg och står redo för framtida expansion. Byggnationen sker modulärt baserat på gemensamma kalkyler, där atNorths intäkter och löpande kostnader varit viktiga parametrar i utbyggnadstakten.

Klimatsmart

All värme från datacentret återvinns i samarbete med Stockholm Exergi, vars fjärrvärmeverk ligger i nära anslutning. Värmen från det nya datacentret räcker för att värma upp 20 000 lägenheter, vilket motsvarar två städer av Hammarby sjöstads storlek. Detta är i linje med atNorths idé om att bidra till en cirkulär utveckling inom datacenterbranschen. De jobbar även med maximal energieffektivitet i anläggningen och tar all el från förnybara källor.

Agilt samarbete

Projektet fick höga betyg i Veidekkes kundutvärdering (VKI – Veidekke KundIndex), mycket tack vare en nära samverkan och en tydlig gemensam målbild.

-Veidekke har varit extremt agila och hela teamet har från första början levererat arbete med högsta kvalitet. Jag kan inte bara se tillbaka på ett gott samarbete och ett mycket lyckat projekt, utan ser också fram emot att avsluta kommande faser tillsammans, summerar Jóhann Þór Jónsson at atNorth.

Datacenterboom

Det har rått en boom i datacenteretableringar i Sverige och Norden de senaste åren då regionen har god tillgång på fossilfri el och ett kallt klimat, vilket är gynnsamt för kylning av datacenter. Fram till år 2025 förutspås årliga investeringar i datacenterbyggnationer uppgå till 2 till 4,3 miljarder euro i Norden**.

Det nya datacentret, kallat Stockholm SWE01: SIF DC, finns i kvarteret Varmvattnet på Esbogatan i Kista.

 

*Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten (ABT) och Allmän material- och arbetsbeskrivning (AMA)

**Business Sweden: Data centre opportunities in the Nordics, 2018.

 

Kontakta oss