Robothunden Spot i en tunnel framför människor.

Spot gör tunnelskanning säkrare och effektivare för Veidekke

Tunnelbyggande kan betraktas som något av en nationalsport i Norge tillsammans med andra sporter inspirerade av bergen och fjordarna. Tekniken har dock utvecklats mycket sedan början av 1800-talet, och robothunden Spot är en av de mest avancerade och efterlängtade teknikerna som nu är tillgängliga för arbete i tunnlar.

Interaktionen mellan mjukvara och hårdvara och dataflödet är mycket viktig.
Øyvind Svaland, Veidekke

Spot förbättrar skanningen av tunnlar. Foto: Tomas Jakobsen, BuildingPoint Scandinavia

Øyvind Svaland och Spot på UDK 01 Vestfoldbanen.

På Veidekke är värderingar som ”grensesprengende” och ”entusiastisk" starka (läs mer om våra värderingar). Vi vill gå i bräschen när det gäller att börja använda ny teknik för att skapa innovativa lösningar som skapar mervärde för våra kunder och samhället. Samarbetet med BuildingPoint gör att Veidekke i Norge blir den allra första entreprenören i Skandinavien att använda robothunden Spot i verkliga projekt. Syftet med att ta till vara potentialen för processförbättringar och ökad säkerhet vid tunneldrivning.

Spot – den autonoma skanningslösningen

Det mobila robotchassit Spot är tillverkat av Boston Dynamics. Tillsammans med Trimble har Spot anpassats för operationer i bygg- och anläggningsbranschen. Anpassningarna är bland annat skannrar och totalstationer. Med Trimble X7-skannern har Spot byggts om till en ”autonom skannerlösning”.

Resultat av skanning i tunnel gjord av Spot.

Tunnelskanning

Enligt Øyvind Svaland på Veidekke är skanning något som redan använts brett som metod för data- och kunskapsinhämtning. Skanningen görs av operatörer på marken eller av drönare. Datan från skanningarna gör i många fall att beslut kan fattas snabbare och att de blir bättre.

– I dag använder vi oss mycket av skanning. Användningen av skanning ökar och vi ser ett stort värde i det. Samtidigt ser vi många möjligheter att förbättra precisionen så att vi är säkra på att vi får skanningsdata kontinuerligt, säger Svaland.

– All skanning inne i tunnlar görs av en operatör idag, det vill säga en fackman måste vara på plats för att utföra skanningen, något som ibland begränsar tillgängligheten till skanningsdata, säger Sveland.

Att ha en skanner på plats som kan fjärrstyras kommer att minska behovet av att ha experten på plats fysiskt. Spot kan vara dockad till laddstationen, klar för ad hoc-uppdrag när det behövs. Dessutom kan Spot utföra skanningar baserat på förprogrammerade uppdrag, till exempel på natten och när arbetet tillfälligt står stilla.

Robothunden Spot i aktion på Vestfoldbanen. Foto: Tomas Jakobsen, BuildingPoint Scandinavia

Säkerhet

– Det finns många fördelar med Spot, speciellt kopplat till säkerhet för människor, autonom drift med repetitiva uppgifter och ökad flexibilitet i våra operationer. En annan fördel med robotar är att de kan operera i områden som är osäkra för människor, säger Svaland. Spot kan göra skanningar i områden där det nyligen har gjorts sprängningar eller där man har fodrat med betong utan att behöva oroa sig för personalens säkerhet.

Vestfoldbanen / Drammen-Kobbervikdalen – UDK 01 byggarbetsplats

Svaland och projektteamet med ansvar för skanning och andra digitala innovationer, arbetar på UDK 01-fastigheten för Vestfoldbanen Drammen-Kobbervikdalen – ett järnvägstunnelprojekt för Bane NOR. Spot har genomgått omfattande tester inom produktutveckling, men för oss på Veidekke är det viktigt att komma igång och lära genom erfarenhet.

Interaktion mellan mjukvara och hårdvara

– Interaktionen mellan mjukvaran och hårdvaran och dataflödet är mycket viktig, säger Svaland, och förklarar att Veidekke strävar efter att fortsätta flytta fram gränserna och hitta sätt att möjliggöra systematiska förbättringar för branschen.

– Veidekke kan ta täten med hjälp av våra leverantörer, som Trimble och BuildingPoint, som även levererar verktyg som Tekla och Trimble Connect, säger Svaland. Han fortsätter med att säga att han förväntar sig att robotiken ska vara framgångsrik, men att det fortfarande finns hinder som måste övervinnas.

– Vi förväntar oss många utmaningar när vi börjar med robotik, men vi kommer aldrig att lära oss om vi inte börjar, säger Svaland.