Seriositet – vi väljer att göra rätt

På Veidekke har vi har en lång tradition av arbete mot fusk och kriminalitet i byggbranschen. Vi väljer det rätta – framför det lätta.

Foto av två personer i varseljackor.

I bräschen för en sund byggbransch

Vårt arbete mot fusk och kriminalitet i byggbranschen kan handla om skatteflykt, penningtvätt, oskäliga löner och brott mot arbetsmiljölagen. I detta arbete tar vi avstamp i våra värderingar.

Under vinjetten ”Seriositet” arbetar vi proaktivt för en sund byggbransch. För att på ett strukturerat sätt jobba med detta har vi sedan 2019 funktionen Seriositet till vår hjälp inom bolaget.

Läs mer om våra värderingar

Endast seriösa entreprenörer

Målsättningen är att vara branschledande i arbetet för en sund byggbransch​. Senast 2025 ska vi ha försäkrat oss om att vi endast använder seriösa entreprenörer. Vi väljer att göra rätt och satsar på att göra det lättare för våra leverantörer att göra detsamma!

Så här arbetar vi för att nå dit:

Prekvalificeringar av entreprenörer

Vi bjuder in entreprenörer till en strukturerad prekvalificeringsprocess relaterat till seriositet och sociala villkor. Entreprenören gör en ”självdeklaration” genom att besvara ett antal frågor. Den ligger sedan till grund för vår analys som följs av möten där vi diskuterar eventuella oklarheter och våra förväntningar på ett samarbete.

Till stöd för processen har vi tagit fram handböcker som beskriver regelverket för entreprenörer från utvalda länder som vill bedriva verksamhet i Sverige.

Läs mer om handböckerna och ladda ner dem

Bolagskontroller

Förutom sedvanliga leverantörskontroller genom vår inköpsorganisation genomför vi även utökade bolagskontroller med fokus på att hitta oegentligheter när det gäller t ex skatteinbetalningar eller svart arbetskraft.

Vi analyserar fakta utifrån ett flertal digitala kontrollsystem från myndigheter och organisationer och stämmer också av via kreditföretag. Vi har också ett unikt samarbete med fackförbundet Byggnads som sedan 2012 hjälper oss i avstämningen mot fackliga villkor, via system som FORA och Lösen. Överenskommelsen innebär att vi kan göra heltäckande analyser av våra underentreprenörers regelefterlevnad.

Arbetsplatsinspektioner

Vi utför regelbundna arbetsplatskontroller i våra projekt. Vid inspektionerna kontrollerar vi att endast de avtalade entreprenörerna finns på plats och att deras personal kan identifiera sig och sköter in- och utloggning på rätt sätt. Vid samma tillfälle kontrolleras personlig skyddsutrustning och att andra krav uppfylls.

Högst två led av UE

Dessutom strävar vi efter att alltid ha högst två led av underentreprenörer i våra projekt för att minska risken för att oseriösa byggbolag får uppdrag åt Veidekke och för att leverantörskedjan ska bli mer överskådlig.

I seriositetsarbetet samarbetar vi med myndigheter, fack, bransch- och arbetsgivarorganisationer, banker och andra intressenter.

Kontakta oss