header

Examensarbete

Skriv ditt examensarbete i samarbete med oss! En utmärkt möjlighet för dig som student att lära känna oss bättre ​​och knyta värdefulla kontakter för din framtida karriär.

Fem personer diskuterar kring någon som visas på en ipad.

Skriva examensarbete i samarbete med oss 

När du skriver ditt examensarbete hos oss får du möjlighet att utveckla dina teoretiska och praktiska kunskaper. Det är dessutom ett bra tillfälle att lära känna vår organisation, få värdefull erfarenhet och knyta kontakter för framtiden. Under hela perioden du skriver ditt arbete har du ett nära samarbete med din handledare. 

Som student är du viktig för framtida rekryteringar hos oss, och därför är vi mycket måna om att du som skriver din uppsats hos oss ska ha en givande och lärorik upplevelse. 

Ämne för examensarbetet 

Vi önskar särskilt magister- och kandidatuppsatser med ämnen relaterade till projektbaserad produktion inom vår verksamhet. Men vi är öppna för dina inspel och förslag. 

Är du osäker på ämnet för ditt examensarbete eller har du valt ett ämne men saknar en handledare? Kontakta oss! 

Så söker du 

Du kan ansöka om examensarbete varje vår och höst. Du ansöker terminen innan du ska påbörja ditt arbete, ska du skriva under våren skickar du in din ansökan under höstterminen. 

I de fall vi efterfrågar ett specifikt ämne för examensarbete, annonserar vi dem under våra lediga tjänster. 

Kontakta oss