header
Medarbetare på Veidekke i varseljacka.

Nu slår Branddörren upp portarna

Ett av våra jätteprojekt, uppdelat i sju olika etapper, är snart i hamn. Vid rodret har Christian Karlsson, projektchef, stått sedan starten 2015. I med- och motgång har han oförtröttligt fört projektet framåt och nu är de 412 lägenheterna inflyttade och klara. Men vägen hit var knappast spikrak.

Drönarfoto över ett bostadskvarter, Högdalen i Stockholm.

Branddörren – ett kvarter i Högdalen centrum i södra Stockholm

Branddörren är ett kvarter i Högdalen centrum i södra Stockholm. Redan 2010 arbetade Veidekke Bostad tillsammans med Coop Fastigheter fram en detaljplan för bostäder här. På fastigheten fanns också en sedan länge nedlagd skolbyggnad, en byggnad som hamnade i rampljuset 2015.

– Precis när vi skulle komma i gång ockuperades skolbyggnaden under en månad och det blev en del rabalder kring detta, säger Christian Karlsson. Men trots detta kunde vi starta i tid.

Flera projekt i projektet

Omkring fem projekt, där vi på Veidekke haft totalentreprenad med olika samarbetsavtal, har pågått samtidigt inom kvarteret Branddörren. Som projektchef och övergripande ansvarig, har frågor kopplade till kontrakt och kundrelationer legat på Christians bord. Det har varit ett komplext arbete att hålla i alla trådar.

Eftersom Branddörren-projektet pågått under flera år har färdplanen fått reviderats löpande. När tredje etappen skulle starta 2018 hade exempelvis marknadsläget förändrats. Bostadsrätterna gick plötsligt inte att sälja och byggprojektet avetablerades i samband med att etapp 2 färdigställdes 2019. Christian och hans kollegor blev tvungna att snabbt tänka om.

– Vi satt i byggbaracken och jobbade stenhårt med en ny spekulant som visat intresse för att köpa den sista etappen som hyresrätter i stället för bostadsrätter. Parallellt arbetade vi också med att räkna om etapp 3 där vi totalt presenterade 12 anbud.

Foto av leende Veidekke-medarbetare i varseljacka.

Christian Karlsson, projektchef i vår byggverksamhet i Stockholm.

Motgångar blev drivkraft

Andra hade kanske tappat sugen vid det här laget, men för Christian blev hyresrättsprojekten en motor. Bland annat besökte han Veidekke i Skåne för att hitta inspiration till kostnadseffektivt byggande med en maximerad uthyrningsbar yta. Lösningarna anammades sedan inom Branddörren.

Hur orkar man hålla uppe ångan så länge i ett projekt? Förutom en bra och rak dialog med närmaste chefen och stöttande kollegor, handlar det om en personlig drivkraft:

– Jag blir motiverad när någon säger ”det går inte”. Motgångarna triggade mig här. Vi har varit engagerade, kreativa och sega samt lyckats anpassa oss efter marknaden och orkat driva projektet hela vägen.

Haningeterassen här näst

Nu består kvarteret av fem lägre och tre högre hus, varav det ena är 16 våningar högt och syns på långt håll. Det är inte utan en viss stolthet Christian sneglar ditåt när han åker förbi.  Det allra sista delprojektet är en gata som löper utmed kvarteret. När den är slutbesiktigad, är Branddörren-uppdraget avslutat. Hur känns det efter sju år?

– Jag har inte riktigt landat i avslutet än, men jag tror att dagen för slutbesiktning av gatan kommer att vara viktig för mig. Branddörren har blivit som en egen arbetsplats inom Veidekke under de här åren.

Vad blir det här näst då? Arbetet har redan dragit i gång med Haningeterrassen, där två trähus med 80 lägenheter ingår i första skedet. Totalt är det dock ett helt kvarter med över 600 lägenheter som ska byggas. Kanske väntar ett nytt jätteprojekt bakom hörnet? Ja, Christian tycks i alla fall inte låtit sig avskräckas av den tanken.