header
En medarbetare på Veidekke klädd i varsel med hjälm inne i ett bergrum.

”I gruvan är det högt i tak”

Filip Wulkan är ny arbetschef med fokus på tunnlar och bergförstärkning i gruvor inom Veidekke Anläggning Nord. Han trivs bra både ovan och under jord; det viktigaste är nämligen den prestigelösa andan och gemenskapen i arbetslaget.

Lastbil inne i ett bergrum

Nyindustraliseringen i Norrland har satt nytt fokus på gruvbranschen. Med kunder som LKAB, Boliden och Zinkgruvan Mining, Björkdalsgruvan och Copperstone ser Filip Wulkan till att projekten löper smidigt genom att planera för både människor och maskiner. Att jobba med berg är speciellt, menar han.

– Varje projekt är unikt; ingen vet hur berget ser ut innan vi drar i gång. Det är ofta korta anbudstider och snabba uppstarter, så det gäller att hitta balansen mellan långsiktig planering och att säkra rätt resurser i pågående projekt.

Om balansen är det svåraste med jobbet, är samtidigt variationen och problemlösningen det roligaste. Särskilt för den som helst befinner sig ute i projekten och inte bara vid skrivbordet. När projekten rullar på och bergarbetare och övriga kollegor kommer med bra idéer, ja, då trivs Filip som bäst.

Tre kollegor på Veidekke står tillsammans inne i ett bergrum.

Viktigt med företagsvärderingarna

Vilka egenskaper krävs i rollen som arbetschef? Att kunna produktionen och vara lyhörd både gentemot kollegor och kunder är viktigt. Likaså att involvera och ta vara på engagemang och kompetens hos medarbetarna. Att leva efter företagets värderingar är en annan nyckel.

Det här är också förklaringen till att Filip stannat så länge inom Veidekke. Han började som trainee 2011, direkt efter examen. Företagets värderingar och det sammansvetsade gänget, där många arbetet tillsammans under lång tid, är något han håller högt.

– Det här avspeglas också i vad jag är mest nöjd över att ha åstadkommit inom organisationen: gemenskapen med alla fina kollegor i gruppen, både bergarbetare och tjänstemän, där vi alla jobbar mot samma mål och har högt i tak.

Kompetens inom jord- och bergbyggnad efterfrågad

De speciella förutsättningarna i gruvan gör att Filip och arbetslaget ligger i framkant med HMS-frågor och involvering. Här har gruppen bland annat tittat på nya tekniker och möjligheter att kommunicera under jord.

– Vi är utspridda under jord på olika platser och skiften får sällan tillfälle att träffa varandra. Dessutom går det av förklarliga skäl inte bara att ringa kollegorna. Hur överför vi kunskap mellan arbetslagen? Vi har kommit långt med digitalisering och smarta appar.

När strålkastarna nu riktas med Norrland uppstår nya utmaningar, där det blir huggsexa om kompetensen.  

– Erfarenhet inom jord- och bergbyggnad är eftertraktat och branschen behöver fylla tomrummen efter pensionsavgångarna. Här försöker vi jobba med att ta in unga personer för att möta behoven.