header

Gillingekrossen

Tillverkning och försäljning av färdig asfaltsmassa till externa kunder och även utläggning. Certifierad ballast till anläggningsändamål samt för asfalt- och betongtillverkning finns att tillgå i täkten. Asfaltverket är strategiskt placerat i Gillingekrossen i nordöstra Stockholm.

Produkter

  • Bergmaterial
  • ÅV-material
  • Jord (olika kvaliteter inkl. AMA)
  • Asfalt (verk och utläggning)
  • Schaktmassemottagning (även blöta)
  • Mottagning av asfalt och betong

Öppettider

Måndag-torsdag 06.00-16.00
Fredag 06.00-15.00

Fakturaunderlag

Här hittar du fakturaunderlag för Gillingekrossen

 

Gillingekrossen följer Sevesolagstiftningen.