Nibu Borr

Vi erbjuder entreprenad-, energi- och brunnsborrning. Nibu Borr grundades 1979 och har varit en del av Veidekke sedan 2018.

Tjänster vi erbjuder

Brunnsborrning

Vatten, vårt viktigaste livsmedel

I en grävd brunn är de vanligaste problemen mikroorganismer, surt vatten eller olika typer av kväveföroreningar. Man får som regel bättre och jämnare vattenkvalitet i en borrad brunn.

Bergborrad brunn

Brunnen borras med foderrör genom jord så långt ner i fast berg att inget ytvatten ska kunna tränga in. Metoden kallas för excenterborrning. Foderröret tätas därefter i berget som ett extra skydd mot ytvattnet. Därefter borras brunnen ner i berget till vattenförande djup. När brunnen är färdigborrad dimensioneras pumputrustningen. Brunnens djup och tillrinning påverkar valet av utrustning. Här är det viktigt att välja typgodkänt material.

Grusfilterbrunn

På platser där det finns vattenförande gruslager kan en grusfilterbrunn anläggas. Principen för en sådan typgodkänd brunn är att foderrören borras ner till lämpligt djup, därefter nedförs ett slitsat (perforerat) filterrör till botten och foderrören lyfts upp för att frilägga filterröret. Tack vare det speciella filterröret kan vattnet rinna in i brunnen medan sand och gruspartiklar hålls utanför.

Din brunn ska hålla i flera generationer. Vid anläggning av en bergborrad brunn är det flera aspekter som måste vägas in vid val av placering.

Det ska vara på en plats där man kan förutsätta att man kan finna bra vatten och tillräckligt med vatten.

Energiborrning

En värmepump ansluten till en energibrunn ger en skön miljövänlig värme.

Ur en Energibrunn på 130 meter kan man få ut ca 26 000 kWh per år med en värmepump. Det motsvarar ca 4 000 liter olja.

Värmepump

Värmepumpen kan beskrivas som en maskin som utnyttjar den "gratisvärme" som finns i mark och berggrund. Den har flera fördelar både miljömässiga och ekonomiska jämfört med traditionella uppvärmningsanläggningar. Värmepumpar med berg eller grundvatten som värmekälla tar sin värme från så kallade förnyelsebara energikällor.

Energibrunnen

Borrning av en energibrunn utförs vanligen med 110–140 mm i diameter. Borrhålets djup beräknas efter den energimängd som din värmepump är beräknad för och som krävs för uppvärmning av ditt hus. När du satsar på en värmepump med energibrunn så satsar du på ett system som håller i flera generationer. Jämfört med t ex en oljepanna som får bytas ut efter 15–20 år, byter du endast ut de rörliga delarna i värmepumpen under samma period.

Med en bergvärmeanläggning kan du i de flesta fall värma ditt hus i 3 år för samma kostnad som du med oljevärme betalar för 1 år.

Entreprenadborrning
  • Förankringar i jord och berg för alla behov.
  • Stålkärnepålar hammarborras 76–219 mm. Om buller, sättningar eller brist på utrymme är ett problem kan roterande borrning med diamant utföras i dim. 116–220 mm.
  • Foderrörsborrning upp till 219 mm. Även med spec. maskiner för trånga (lågt i tak) utrymmen.
  • Foderrörsborrning med diamant 116–168 mm, exempelvis vid sättningsrisker.
  • Injekteringsborrning i alla dimensioner.
  • Borrning för olika grundförstärkningsbehov.
  • Diamantborrning 56–220 mm. I betong och berg samt i vissa fall även genom jord.
  • Borrning för undersökningsändamål t ex. jord/bergsondering, geoteknisk borrning etc.

Vill du veta mer om våra tjänster inom grundläggning? Besök då den här sidan.

Vill du veta mer?