Fredrik Lansinger

Personal/HR-chef, Veidekke Bygg Väst