Mikael Rickardsson

Affärsingenjör, Veidekke Industri Öst