Mikael Rickardsson

Affärsingenjör, Veidekke Industri, Vallentuna