Thomas Torefeldt

Regionchef, Anläggning Specialenheter