Jimmy Bengtsson

Koncernchef

Aktier: 55 587

Optioner: 3 000

Konsernchef, Veidekke ASA
Anställd: 2015
Född: 1966

Tidigare befattningar

2015–2019: Konserndirektör på Veidekke, ansvarig för entreprenörverksamheten i Sverige och koncerninköp. Landschef i Sverige.

2007–2015: Verkställande direktör, Arcona.

Skanska AB: Olika roller under 16 år på Skanska.

Utbildning

Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.