header

Arve Fludal

Styrelseledamot, Arbetstagarrepresentant

Aktier: 2 750

Optioner: 3 000

Styrelseledamot sedan: 2015
Född: 1970

Arve Fludal har varit styrelseledamot sedan 2015. Han representerar gruppen tjänstemän. Fludal har varit anställd i Veidekke sedan 1998 och är Arbetsledare i region Nord/Väst, distrikt Haugesund.