header

Nils Morten Bøhler

Styrelseledamot

Aktier: 0

Styrelseledamot sedan: 2023
Född: 1963

Nils Morten Bøhler är koncerndirektör kommersiella fastigheter i OBOS. Nils har lång erfarenhet från chefsbefattningar i både verksamhets- och stabssidan i OBOS-koncernen. Han har en examen i företagsekonomi från BI.