Kvarteret Gisslaren, Årsta

Kvarteret Gisslaren byggdes på uppdrag av Familjebostäder i Årsta, Stockholm. Det omfattades av 96 stycken studentlägenheter samt förskola med tillagningskök.

Kund

Familjebostäder

Tidsram

2019 – 2021

Plats

Årsta, Stockholm

Omfattning

96 st. lägenheter

Projekttyp

Totalentreprenad

Värde

127 MSEK

Arkitekt

Vera Arkitekter

Kvarteret Gisslaren består av två huskroppar på fem respektive åtta våningar och byggs enligt kriterierna för Miljöbyggnad Silver. De 96 stycken studentlägenheterna består av 1 rum och kök på ca 28 kvm. De två nedersta våningarna inrymmer en förskola på ca 1 000 kvm med plats för upp till 90 barn. Gården på baksidan av huset nyttjas helt av förskolans verksamhet.

Projektet var en del av den andra etappen av stadsutvecklingsområdet Årstastråket där Stockholms stad planerat för cirka 3 000 nya bostäder i området från Årstafältet i väster till Slakthusområdet i öster.

Kontakta oss