header

Samhällsfastigheter

Vi bygger och renoverar samhällsfastigheter som skolor, sjukhus, idrottshallar och arenor.

Bibliotek i Lidingö Stadshus

Om- och tillbyggnad

En stor andel av våra byggprojekt är offentliga byggnader. Det kan handla om att renovera, bygga om och bygga ut en skolbyggnad så att den blir mer ändamålsenlig och kan ge en god arbetsmiljö åt fler elever.

Nybyggnad

Det kan också innebära att bygga ett helt nytt sjukhus från grunden för att ge förutsättningar för den allra bästa och mest moderna vården. 

Samspill i fokus

Oavsett vilken samhällsfastighet vi bygger anpassas våra affärsförslag och anbud helt efter den specifika situationen.

Vi erbjuder utförandeentreprenader och totalentreprenader samt vårt unika samspillskoncept i Enkelt & Greit. Det omfattar bland annat olika affärsmodeller, samspillsnivåer och en effektivare arbetsmetod som vi kallar integrerad projektutveckling.

Hållbara samhällsfastigheter

För oss är det viktigt att använda hållbara lösningar för såväl miljö och omgivning som konstruktioner och material.

För att inte låsa in oss har vi kompetens och erfarenhet att bygga enligt olika miljöcertifieringar, där BREEAM, LEED, Miljöbyggnad, Svanen och Green Building, är några.