Miljöasfalt

Lågtemperaturasfalt (LTA) är en miljövänlig produkt med lika god kvalitet som asfalt producerad vid normal produktion. Veidekke Asfalt kan erbjuda samtliga av våra produkter som lågtemperaturasfalt.

Asfaltverk i Norge

Vad är asfalt med låg temperatur?

Lågtemperatur asfalt (LTA) är en process för produktion av asfalt med en betydande temperatursänkning. Processen utvecklades av Veidekke Norge och Shell Bitumen för 25 år sedan, då kallad WAM-Foam. Det är först under de senaste åren som LTA blivit godkänd att användas av offentliga byggare.

Asfalt med låg temperatur är en miljövänlig produkt med lika god kvalitet som vid normal asfaltproduktion. Produktionsprocessen minskar avsevärt energiförbrukningen och koldioxidutsläppen. Koldioxidutsläppen minskar eftersom vi använder mindre energi vid uppvärmning och ångan från bitumen halveras för varje 15 grader med reducerad temperatur.

Fördelarna med asfalt vid låg temperatur

Att minska produktionstemperaturen på asfalt har stora fördelar. Detta resulterar i mindre energiförbrukning och en bättre arbetsmiljö för alla inblandade. Andra fördelar inkluderar:

  1. Mindre asfaltånga
  2. Minskade utsläpp av damm och koldioxid
  3. Mindre separation
  4. Minskat åldrande av bindemedlet
  5. Samma kvalitet
  6. Längre livslängd

Kvaliteten på lågtemperaturasfalt

Kvaliteten på lågtemperaturasfalt är lika med kvaliteten på traditionell asfalt. Den visar resultaten av projekt LTA 2011,ett samarbetsprojekt för asfalt vid låga temperaturer mellan Statens vegvesen och FAV (asfaltentreprenörsföreningen). Dessutom är belastningen för läggning ungefär densamma som för traditionell asfaltläggning.

Produktion och leverans

Lågtemperatur asfalt kan levereras från alla våra asfaltfabriker och kan ersätta samtliga av våra asfaltprodukter. Produktionen kan dock inte utföras när temperaturen är under fryspunkten på vintern.

Bearbetning och utläggning

LTA-producerad asfaltmassa har goda egenskaper under bearbetningen och ger goda resultat vid både bearbetning och handläggning. Asfalten är väl lämpad för långa transporter och graden av kompression uppnås genom färre rullande korsningar.