Tips och råd till dig som ska asfaltera privat

Behöver du asfalt till din uppfart, gårdsplan eller kanske en ny parkeringsplats? Vi ger några tips och råd att tänka på innan du bestämmer dig.

Kratta över asfalt

Vad du behöver veta innan du asfalterar hemma

Funderar du på att asfaltera är det viktigt att ha kontroll över grundarbetet och vad området ska användas till. Den viktigaste faktorn för ett bra resultat är inte bara den synliga asfalten, utan vad den ligger på, det vill säga bärskiktet.

När du planerar en asfaltering måste du tänka på följande:

 • Är grunden tillräckligt stark? Om ytan är till för gång- och personbilstrafik bör du ha 25-30 cm med bärlager, vilket fördelar lasten till marken under.
  Hur tjockt med bärlager som krävs avgörs vad marken består av, om marken består av jord eller leriga massor måste lagerskiktet vara tjockare.
 • Underlaget som ska asfalteras måste packas långt före asfaltering, det räcker inte att bara jämna ut gruset. Ett tips är att vattna materialet väl och packa med en markvibrator eller liknande. Om inte marken packats tillräckligt kan man få sättningar som gör att det uppstår vattensamlingar.
 • Asfalt bör inte läggas direkt på underlag som suger upp och samlar vatten. Det är också viktigt att ta bort vegetation på området du ska asfaltera. Använd ett ogräsmedel (helst ett miljövänligt alternativ) som gör att vegetationen inte återvänder, det kan komma att växa genom asfalten annars.
 • Se till att ytvatten kan rinna bort från väggar och fasta installationer. Om man inte kan hålla ett fall på minimum 2 % från asfalteringen måste någon form av dränering införas (t.ex. dräneringsränna).
 • Fall måste göras redan på underlaget, innan asfalteringen, annars kan det sluta med att det blir ojämnt. Det är svårt att få till fall med bara asfalten.
 • Området ska kunna spärras av från trafik tills asfalten svalnat tillräckligt, helst till dagen efter.

Kontakta oss så kommer vi och kontrollerar grundarbetet och ger dig hjälp och råd. Därefter tar vi fram ett erbjudande för att slutligen kunna leverera det vi tillsammans är överens om.

Fördelar med asfalt

 • Asfalt har en slät yta som ger ett fint helhetsintryck av fastigheten.
 • Asfalt i sig är relativt vattentätt och dräneringslösningar kan läggas så att du styr vattnet dit du vill.
 • Värmekablar kan läggas under asfalten för att hålla den torr även på vintern.
 • Asfalt kräver lite underhåll. Du kan både spola och sopa för att hålla den städad.
 • Det är lång livslängd på asfalt om grundarbetet gjorts ordentligt innan asfalteringen.
 • Det är lätt att anpassa asfalten med omgivningen så att helhetsintrycket blir bra.

Asfaltering är en bra lösning om du önskar en långvarig beläggning med lite underhåll. Vi erbjuder även färgad asfalt och miljöasfalt på flera av våra fabriker. Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta en bra lösning.

Garanti, livslängd och underhåll

Garanti

Garantin anges i leveransvillkoren, och eventuella fel bör påpekas och åtgärdas omedelbart.

Livslängd

Vid regelbunden användning och normal bärförmåga i marken bör asfalten ha en livslängd på 15–20 år. Observera dock att vissa vätskor, såsom drivbränsle och de flesta lättare oljetyper, löser upp bindemedlet som håller ihop stenarna i asfalten. Om bilar med oljeläckage parkerar på asfalten kan skador lättare uppstå. Ett tips är att använda sågspån eller annat medel som kan samla oljespillet.

Underhåll

Asfalt kan både sopas och spolas. Var lite försiktig när du använder en högtryckstvätt. Om vegetationen växer upp genom asfalten bör den avlägsnas så snabbt som möjligt med ogräsmedel. Små hål kan lappas med reparationsasfalt som kan köpas i bygghandeln. Vid större reparationer kan vi lappa med varma asfalt (130 grader) som inte är lämplig för privat bruk.

Prisoffert asfalt privat

Vi har hjälpt kunder med asfaltering av gårdsplaner, uppfarter, mindre privatvägar eller andra små projekt hemma eller fritidshus i många år. Vi vet vad som krävs för att du ska få det resultat du vill ha.

Kontakta oss för en prisförfrågan på asfalt så hör vi av oss och pratar mer om dina behov med asfalteringen.