header

Bra halvårsresultat för Veidekke Sverige

I dag presenterar Veidekke-koncernen årets andra kvartalsrapport. Halvårsresultatet avseende den svenska verksamheten, Veidekke Sverige AB, visar en stabil och god utveckling.

I dag presenterar Veidekke-koncernen årets andra kvartalsrapport. Halvårsresultatet avseende den svenska verksamheten, Veidekke Sverige AB, visar en stabil och god utveckling.

Den svenska verksamhetens halvårsresultat innebär i korthet:

  • En ökad omsättning till 1 831 MSEK jämfört med fjolårets 1 775 MSEK.
  • Ett totalresultat på ca 85 MSEK jämfört med föregående års 33 MSEK främst beroende på resultat- och marginalförbättringar inom vår entreprenadverksamhet. 
  • En orderstock på 2 439 MSEK jämfört med förra årets 2 082 MSEK.

- Det är mycket glädjande att få presentera ett sådan gott halvårsresultat för den svenska verksamheten, säger Per-Ingemar Persson, VD Veidekke Sverige AB. Det är framför allt glädjande att vår entreprenadverksamhet nu börjar ta fart. Våra marginaler förstärks kvartal för kvartal, vilket är mycket tillfredställande. Förutsättningarna ser goda ut och vi ser det kommande halvåret an med tillförsikt, trots de tydliga tecken på en avmattning av marknaden som finns.

För ytterligare information kontakta:

Per-Ingemar Persson, VD Veidekke Sverige AB, tfn +46 70 514 42 40
Per G Svensson, Ekonomiansvarig Veidekke Sverige AB, tfn +46 8 635 61 88
Sylvianne Bergman, Informationsansvarig Veidekke Sverige AB, tfn +46 8 635 61 11

Titel Filtyp
PDF pdf