header

Godkänd detaljplan ger 295 nya bostäder vid Kalkbrottet Limhamn

Kommunfullmäktige antog den 24 april den första detaljplanen för Kalkbrottet Limhamn, och på onsdagen den 28 maj vann den laga kraft. Nu möjliggörs byggnation av 295 bostäder, som upplåtes med bostadsrätt, hyresrätt och äganderätt, samt ett mindre antal verksamhetslokaler.

Kommunfullmäktige antog den 24 april den första detaljplanen för Kalkbrottet Limhamn, och på onsdagen den 28 maj vann den laga kraft. Nu möjliggörs byggnation av 295 bostäder, som upplåtes med bostadsrätt, hyresrätt och äganderätt, samt ett mindre antal verksamhetslokaler.

I den nordvästra delen av Kalkbrottsområdet utvecklas ett nytt bostadsområde genom ett samarbete mellan HSB Malmö, Veidekke Bostad och Sjaelsö. Bostadsområdet omfattas av tre detaljplaner, varav den första utgörs av kvarteren på ömse sidor om förlängningen söderut av Limhamnsgårdens allé samt av en park längs Kalkbrottets norra kant.

Den del av området som Sjælsø utvecklar omfattar ca 89 lägenheter och 51 radhus. Veidekke Bostads del av utvecklingsområdet består av ca 29 bostadsrätter samt 8 radhus och HSB Malmös del omfattar ca 153 bostäder i flerfamiljshus, såväl bostadsrätter som hyresrätter. Färdigt kommer området Kalkbrottet Limhamn att bestå av ca 800 bostäder.

Det tidigare otillgängliga området kommer att bjuda på mycket variation i bebyggelsen, men även i åldersstruktur på dem som väljer att flytta dit.

- Kalkbrottet, med sin specifika landskapsbild och sitt läge, erbjuder både storstad, enastående natur och kvaliteter där vi lägger vårt fokus när vi utvecklar området med honnörsorden trygghet, bekvämlighet och hållbarhet, förklarar Michael Carlsson tf verkställande direktör på HSB Malmö.

Försäljning påbörjas preliminärt hösten 2008, och byggnationen beräknas kunna påbörjas vid årsskiftet 2008/2009.

Fakta HSB Malmö:
HSB Malmö bildades 1925 och är en medlemsägd organisation, som i samverkan skapar ett tryggt och prisvärt boende genom sparande, byggande och förvaltning. HSB Malmö har idag ca 42 000 medlemmar och var fjärde Malmöbo bor i en HSB-bostad. HSB Turning Torso är HSB Malmös största byggprojekt någonsin. Huset är, med sitt boendekoncept, det enda i sitt slag i Sverige och ett av Europas högsta bostadshus.

Fakta Sjælsø:
Sjælsø är Danmarks största börsnoterade fastighetsutvecklingsföretag, med huvudkontor i Köpenhamn. Vi utvecklar fastigheter för såväl bostäder och kontor som handel och logistik. I Sverige bedriver vi verksamheten genom det helägda dotterbolaget Sjaelsö Sverige AB. Vi har också kontor i Norge, Finland och Polen. Koncernen har 250 medarbetare och omsatte 2007 drygt 7,8 miljarder SEK.

Fakta Veidekke:
Veidekke Bostad AB är ett dotterbolag till Veidekke Sverige AB som ingår i Veidekke ASA, nordens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med ca 6 500 anställda. Veidekke är noterat på Oslobörsen och hade 2007 en omsättning på ca 19,3 mdr NOK (ca 22 mdr SEK).

Veidekke Bostad AB är ett bostadsutvecklingsföretag som förvärvar och förädlar mark, såväl som bebyggda fastigheter, med syfte att kunna erbjuda bostäder. Bostadsproduktionen består av lägenheter som upplåts med bostadsrätt samt småhus som erbjuds som bostadsrätt eller med äganderätt. Veidekke Bostad har fn ca 1 000 bostäder i produktion och sålde under 2007 ca 700 bostäder. Huvudmarknader är Stockholm/Mälardalen, Skåne och Göteborg.

Kontakt HSB Malmö:
Michael Carlsson, tf verkställande direktör HSB Malmö, tfn +46 40 35 78 22
Magnus Knutsson, chef affärsområdet Produktion och fastighetsteknik, tfn +46 702 08 53 13

Kontakt Sjælsø:
Jens Eger, Direktør - Projektudvikling tfn +45 48 10 00 00
Pero Popovski,VD Sjaelsö Sverige AB, tfn +46 70 325 33 82

Kontakt Veidekke Bostad AB:
Per-Martin Eriksson, VD Veidekke Bostad AB, +46 8 635 61 15
Claes Jeppsson, Regionchef Skåne, Veidekke Bostad AB, tfn +46 702 05 51 25

 

Titel Filtyp
PDF pdf