Hur ofta har vi möjlighet att fundera på vad vi egentligen gör…?

Emile Hamon, MI-samordnare & Verksamhetsutvecklare i Veidekke, har blivit inbjuden av Martin Fischer, professor på Stanford University i USA, för att utbyta erfarenheter kring VDC, Industriellt byggande, MI och verksamhetssystem.

Hur ofta har vi möjlighet att fundera på vad vi egentligen gör…?

… och på vilket sett vi gör det?!

Hur ofta har vi tid att lyfta blicken och reflektera om det vi gör i vårt vardagliga arbete utförs på bästa möjliga sätt?
Ofta finns det kanske en känsla av att detta skulle jag kunna lösa på ett smartare sätt, men sen finns det något som heter tid… Vi måste också ha tid att göra något åt det! En tid som kanske inte alltid finns när vi kastar oss från projekt till projekt eller från möte till möte, med en fullspäckad kalender.

Att få lyfta blicken är precis så jag ser på min vistelse här på andra sidan Atlanten och att kunna få göra det i en så inspirerande miljö som Stanford (ett av världens ledande universitet) är något utöver det vanliga så klart! Här utbyter jag erfarenheter och kunskap kring hur vi skapar en effektiv byggprocess med forskare och företag i världsklass.

Så vad har jag då funderat, reflekterat och arbetat med? Jo, en hel del faktiskt! Ett axplock av saker som jag tittar på är:

- Hur komplexiteten i byggandet påverkar vår produktivitet – måste vara det nionde slöseriet! Genom att minska komplexiteten kommer           effektiveten att öka.

- I Lean pratas det ofta om 8 slöserier (väntan, överproduktion, lager, omarbete, transporter, överarbete, rörelse, outnyttjad kreativitet)

- Möjligheterna med samverkan både för att minska komplexitet, men kanske framförallt för att kunna skapa innovativa samt kostnadseffektiva lösningar och på så sätt skapa mer värde för kunden!

- VDC (Virtual Design and Construction), d v s vikten av att integrera BIM med process och människor (organisation)!

- Kollisionskontroller och visualiseringar i alla ära, men jag tror att vi bara har skrapat på ytan av alla möjligheter som finns med VDC/BIM. Genom ett mer industriellt byggande eller genom enkla metodval kan vi börja knyta ännu mer information till våra objekt och börja bygga upp en bank av data för att verkligen få kontroll på informationsflödena i byggandet! I det enskilda projektet finns det ofta inte tid till detta.

- Hur arbetet med ständiga förbättringar måste bli en del av vardagen samt hur vi kombinerar det med den innovationskraft som finns i projekten!

Utöver detta har jag haft möjligheten att genom CIFE (Center for Integrated Facility Engineering) bygga upp ett oerhört spännande nätverk med en massa inspirerande personer och företag, så väl stora globala företag som små nystartade företag, i hjärtat av Silicon Valley.  

Jag känner mig därför fullproppad av energi för att kasta mig över de utmaningar som vi står inför i vår bransch och det känns otroligt priviligierat att få fortsätta denna resa tillsammans med mina kollegor på Veidekke!

Emile Hamon
MI-samordnare & Verksamhetsutvecklare Veidekke

Titel Filtyp
unjmycl3uwlyr8o4nxay png