Veidekke bygger klimatpositivt datacenter i Stockholm åt atNorth

Veidekke har tecknat avtal med atNorth (tidigare Advania Data Centers) om uppförandet av ett nytt klimatpositivt datacenter i Stockholm. Projektet är en totalentreprenad i samverkan uppdelad i flera etapper där den första etappen har ett värde på ca 54 miljoner kronor och planeras att tas i drift i december 2021.

Stockholm SWE01: SIF DC

I projektet, som går under namnet Stockholm SWE01: SIF DC, ingår byggnation av det 6400 kvm stora datacentret med tillhörande kontorsdel samt mark- och finplaneringsarbeten. Det nya datacentret placeras i Kista, Stockholms ledande ICT- (Information and Communications Technology) område och världens näst största IT-kluster efter Silicon Valley. Det blir atNorths första anläggning utanför Island där företaget idag driver två moderna datacenter.

- För atNorth är SIF DC en riktig milstolpe, eftersom vi expanderar utanför Island. Vårt mål är att bli världsledande inom HPC, high-performance computing, och relaterade co-location tjänster, säger atNorths vd Eyjólfur Magnús Kristinsson. Vi ser verkligen fram emot att kunna tillhandahålla mer beräkningskraft och nya tjänster till våra krävande kunder. Det innebär att de kan minska sina kostnader, snabbare få fram nya produkter och lösa än mer komplexa problem än idag, lägger han till.

- Vi tackar atNorth för förtroendet och ser fram emot ett tätt och värdeskapande samarbete. Denna typ av projekt där vi kommer in tidigt ger oss möjlighet att optimera produkten och framdriften för att skapa goda projektresultat för alla, säger Niklas Bergvall von Hellens, arbetschef på Veidekke Bygg Stockhom.

När datacentret tas i bruk kommer överskottsvärme från servrarna återvinnas för lokal uppvärmning och på så sätt förbättra energieffektiviteten för hela samhället och minska onödigt överskott. Genom ett nära samarbete med Stockholm Exergi, kommer överskottsvärmen att tas hand om i ett kraftvärmeverk som ligger bredvid själva datacentret. Värmepumpar kommer använda värmen för att höja temperaturen i inkommande vatten till 65°-80°C innan det förs över till det lokala fjärrvärmenätet.

För mer information, vänligen kontakta:

Niklas Bergvall von Hellens, projektdirektör Veidekke Bygg Stockholm, tel. 072-718 46 71

Arne Svensson, regionchef Veidekke Bygg Stockholm, tel. 070-512 14 90

Charlotta Nilsén, affärsområdeschef Veidekke Bygg, tel. 070-600 30 87

Titel Filtyp
201124_Serverhallen_inklskyline jpg