header

Veidekke bygger ny trafikplats vid Rinkeby

Veidekke Entreprenad AB, region Anläggning Öst har av Vägverket fått uppdraget att anlägga en ny trafikplats vid Rinkeby. Uppdraget som uppgår till 319 Mkr SEK är en del av Vägverkets arbete med E18, Stockholms västra infart.

Veidekke bygger ny trafikplats vid Rinkeby

Veidekke Entreprenad AB, region Anläggning Öst har av Vägverket fått uppdraget att anlägga en ny trafikplats vid Rinkeby. Uppdraget som uppgår till 319 Mkr SEK är en del av Vägverkets arbete med E18, Stockholms västra infart. Vägsträckan mellan Hjulsta och Kista är idag hårt olycksdrabbad och vägens låga kapacitet medför att långa köer bildas i rusningstrafik. Varje dygn passerar så mycket som 50.000 fordon på vissa delar av sträckan.

Arbetet med den nya trafikplatsen vid Rinkeby startar i januari 2010 och avslutas 2013. Uppdraget omfattar mark- och brobyggnadsarbeten och utförs på och invid befintlig
E18 och berörda vägar inom arbetsområdet.

- Vi är mycket glada över uppdraget! Vi har tidigare i år fått Vägverkets förtroende med förberedande arbeten för att möjliggöra ombyggnaden av nuvarande E18 mellan Hjulsta och Rinkeby. Att nu få ytterligare uppdrag inom den omfattande upprustningen av vägsträckan känns mycket roligt och som ett kvitto på att Vägverket har förtroende för oss som entreprenör, säger Marcus Nilsson, Arbetschef på Anläggning Öst.

 

För ytterligare information kontakta:
Marcus Nilsson, Arbetschef, Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst
Tfn: +46 8 635 94 06
Per Brinck, Regionchef, Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst
Tfn: +46 8 635 61 57

Titel Filtyp
1qrxmdcbgwfrzmonzhceg jpg
lum1ubzf51wuzpqwiiudxa jpg
y5gubby3udrvdsdsuzjug jpg
PDF pdf