header

Veidekke på Stanford University, USA!

Emile Hamon, MI-samordnare & Verksamhetsutvecklare i Veidekke, har blivit inbjuden av Martin Fischer, professor på Stanford University i USA, för att utbyta erfarenheter kring VDC, Industriellt byggande, MI och verksamhetssystem.

Veidekke på Stanford University, USA!

Trender i USA – IPD, VDC, BIM och IHB är alla spännande trebokstavsförkortningar!

Ibland undrar jag om alla nya koncept måste få en trebokstavsförkortning för att bli riktigt slagkraftiga… Hur som helst kan jag bara konstatera att många av de heta trenderna inom den amerikanska byggindustrin just nu har tilldelats, ja just det…, en trebokstavsförkortning!

IPD – Integrated Project Delivery, VDC – Virtual Design and Construction, BIM – Building Information Model, IHB – Industrialized House Building.

Om jag skulle få gå utanför trebokstavsförkortningarnas förlovade land skulle jag också vilja lägga till Lean Construction och Green Building som några av de stora trenderna.

Många av koncepten ovan hänger nära samman och alla syftar egentligen till samma sak, d v s en effektivare byggprocess. Huvudingredienser i Lean är ständiga förbättringar, standardisering, visualisering och ett dragande produktionssystem.

I IPD är fokus istället på samverkan och att på så vis egentligen också minska slöseriet. Istället för ett staffetlopp hittar man de mest optimala lösningarna för projektet genom samverkan. I ett IPD-projekt involveras alla aktörer i ett tidigare skede än normalt och alla jobbar mot ett gemensamt uppsatt mål (target value).

BIM och VDC har blivit en självklarhet för hela industrin och mycket fokus ligger idag istället på hur modellerna ska användas i byggprocessen, d v s vilken information behövs var och vem som behöver denna information. Här lyfter professor Martin Fischer ofta fram Veidekke som ett gott exempel på hur företag bör jobba med VDC/BIM, d v s knutet till sin byggprocess.

Det industriella byggande har fått stor uppmärksamhet i USA den senaste tiden och en rad nya spännande koncept har dykt upp samtidigt som många av de stora aktörerna mer storskaligt börjar satsa på det industriella byggandet. T ex uttryckte sig DPRs grundare Doug Wood att ”The future is in modular building” och att “DPR is getting closer to doing prefabrication on a large scale”. Bara ett exempel på hur de stora amerikanska entreprenörerna ser potentialen i det industriella byggandet.

Känns tryggt och mycket positivt att vi jobbar stenhårt med i stort sätt alla dessa områden och inom många områden kan jag bara konstatera… att vi på Veidekke kommit långt och är inom vissa punkter ledande!

Emile Hamon
MI-samordnare & Verksamhetsutvecklare Veidekke

Titel Filtyp
zhbc51aowdbfkcnvz52i png