Veidekke rustar upp Erikslustvägen-Linnégatan åt Malmö stad

Veidekke ska på uppdrag av Malmö stad bygga om och anpassa Erikslustvägen och Linnégatan för de nya Malmöexpressen-bussarna. Projektet är en utförandeentreprenad med en kostnad på ca 73 MSEK. Arbetet med vägarna beräknas vara klart vintern 2024-2025.

Erikslustvägen

I Veidekkes uppdrag ingår ombyggnad av gatorna för att möjliggöra för Malmöexpressen-bussarna, anläggning av enkelriktade, separerade cykelbanor på båda sidor om gatan, trafiksäkring av korsningspunkter samt försköning av gaturummet. I uppdraget ingår även omläggning och renovering av VA SYDs ledningar. Projektet kommer genomföras längs Erikslustvägen och Linnégatan (Malmö) med begränsning i sina ytterområden av Mellanhedsgatan i norr och Västanväg i söder. Byggnationen startar i början av 2024.

- Roligt att vi är igång och tack Malmö stad för förtroendet. Vi ser framemot ett nära och givande samarbete för att tillsammans leverera ett projekt som kommer bidra till en säkrare, grönare och attraktivare stad, säger Roger Svensson, arbetschef på Veidekke Anläggning SydMitt.

Upprustningen av gatorna och införandet av nya Malmöexpressen-bussarna kommer bidra till ökad säkerhet för både cyklister och gångtrafikanter, en grönare gata samt en smidigare och modernare kollektivtrafik.

Läs mer om Erikslustvägen-Linnégatan

För mer information, vänligen kontakta:

Roger Svensson, arbetschef Veidekke Anläggning SydMitt, tel. +46 70 326 05 79

Peter Svenningsson, regionchef Veidekke Anläggning SydMitt, tel. +46 76 126 40 19

Illustration: Malmö stad/Sweco

Titel Filtyp
Erikslustv_Vy_stjärnplan_005 jpg