Veidekke tilldelas ett av kontrakten för Västlänkens deletapp Haga

Den 14 maj tilldelades Veidekke ett av kontrakten för Västlänkens deletapp Haga. Den del det handlar om är entreprenaden för området Otterhällan i centrala Göteborg. Nu väntar först en avtalsspärr på tio dagar. Veidekke har sedan tidigare fått uppdraget av Trafikverket att utföra så kallade skyddsarbeten under en begränsad tidsperiod på projekt Haga.

Tunnel Veidekke

- Vi är stolta och glada över det fortsatta förtroendet från Trafikverket. Nu ser vi fram emot att få slutföra arbetet som vi påbörjat i skyddsentreprenaden och tillsammans leverera ett lyckat projekt, säger Fredrik Indevall, regionchef på Veidekke Anläggning Väst.

Otterhällan är den andra av de fem entreprenaderna som handlas upp i Haga. Delprojekt Ot-terhällan består av en bergtunneldel mellan delprojekt Rosenlund och delprojekt Stora Hamn-kanalen. Kontraktet omfattar en sträcka på ungefär 500 meter mellan Rosenlundsplatsen och Hamnkanalen och består av en dubbelspårstunnel och två servicetunnlar i berg. Genom del-projektet kommer Västlänken att passera ett antal underjordiska konstruktioner, till exempel Götatunneln, garage och skyddsrum samt anlägga två stycken betongbroar.

Läs mer Läs mer om Västlänken

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Indevall, regionchef Veidekke Anläggning Väst, tel. +46 76 126 40 43

Marcus C Nilsson, verksamhetsområdeschef Veidekke Infra, tel. +46 76 840 05 56

Titel Filtyp
Tunnel_Veidekke_02 jpg