header

Veidekke vidareutvecklar kv Bocken i centrala Stockholm

Veidekke Entreprenad AB, Bygg Stockholm, har av Fabege AB fått fortsatt förtroende att bygga etapp II av kv Bocken i centrala Stockholm (området Lästmakargatan, Norrlandsgatan och Regeringsgatan).

Veidekke Entreprenad AB, Bygg Stockholm, har av Fabege AB fått fortsatt förtroende att bygga etapp II av kv Bocken i centrala Stockholm (området Lästmakargatan, Norrlandsgatan och Regeringsgatan).

Beställare är Fabege AB, ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med fokus på kontor och lokaler. Byggnationen omfattar ca 10 000 kvm och kontraktsumman uppgår till ca 170 MSEK.

Projektet kommer att genomföras som en samverkansentreprenad.

Uppdraget påbörjas i augusti 2008 och skall vara färdigställt under 2010.

För ytterligare information kontakta:

Klas Holmgren, Fabege AB, tfn +46 8 555 148 26
Mikael Lidström, Avd chef, Veidekke Entreprenad AB, Region Bygg Stockholm,
tfn + 46 8 635 61 00
Göran Johansson, Projektchef, Veidekke Entreprenad AB, Region Bygg Stockholm,
tfn + 46 8 635 61 00

 

 

Titel Filtyp
PDF pdf