99 år gammal stenbro har blivit som ny igen

Med varsamma händer har vi förstärkt en gammal stenvalvsbro i Bjursele, Norsjö. Projektet är ett bra exempel på hur vi inte bara tar oss an stora moderna byggprojekt, utan även kan renovera kulturhistoriskt viktiga byggnadsverk med fingertoppskänsla.

Stenbro över Bjurselebäcken med skog i bakgrunden.

I Sverige finns det omkring 600 bevarade valvbroar byggda i natursten. En av dem är stenvalvsbron över Bjurselebäcken, byggd i början av 1900-talet och med en spännvidd på sex meter. Tidens tand och tung trafik, bland annat timmertransporter, gjorde att den vackra bron var i behov av upprustning 

Eftersom den är klassad som en kulturhistoriskt värdefull bro klass 1A och därmed ”en framträdande representant för en viss tids byggnadskonst”, behövde moderniseringen göras försiktigt med hänsyn tagen till den ursprungliga stilen. 

Tunga transporter krävde förstärkning 

Veidekke vann Trafikverkets upphandling och fick uppdraget i form av utförandeentreprenad. I uppgiften ingick att stärka stenbron för att uppfylla bärighetsklass fyra, samt att göra i ordning ytor för den tillfälliga beredskapsbron som Trafikverket skulle montera bredvid. Den tillfälliga bron var färdig i maj 2022 och när trafiken letts över påbörjades utschaktning av bron. 

Björn Wikström, Veidekkes platschef för projektet, berättar: 

– Vi har schaktat ut det gamla materialet utan att rubba de handhuggna stenarna. Därefter har vi förstärkt själva valvet och gjutit ett nytt. Vi har också gjutit nya kantbalkar, anpassade efter stenarna. Ingen bit är den andra lik. 

I mitten av oktober, inom ramarna för såväl budget som tidplan, stod den nygamla bron färdig och trafiken släpptes på igen.  

Det är väldigt roligt att se att stenvalvsbron bevarades samtidigt som bärighetsklassen har ökats för att möjliggöra tyngre transporter, säger Lisa Nordmark, projektledare på Trafikverket 

Spännande med obruten mark 

Vilka var projektets framgångsfaktorer? Eftersom det bara fanns typritningar att utgå från, blev den löpande dialogen både med Trafikverket och med de 4–5 yrkesarbetarna på plats viktig.  

– Samarbetet med Veidekke har fungerat mycket bra, säger Lisa Nordmark. Eftersom det inte var säkert vilka eventuella utmaningar vi skulle stöta på när bron öppnades upp, fick vi gå in med inställningen att problem får tas på plats. Arbetsklimatet i projektet har varit lösningsorienterat och öppet, och det har varit ett riktigt trevligt projekt att jobba i. 

Björn Wikström håller med. Han har helt klart fått mersmak för byggprojekt utan facit och hoppas på fler liknande uppdrag. Vad har varit mest spännande med projektet utifrån hans synvinkel? 

– I ett sådant här uppdrag får man vara lite ödmjuk inför vad man ger sig in i. Ingen visste vad som skulle komma fram då vi började schakta i bron; det fanns inga gamla handlingar att utgå från. Då gällde det att varsamt fram.  

Summering av projektet

Utmaning

Att förstärka och modernisera en 99 år gammal stenvalvsbro över Bjurselebäcken på uppdrag av Trafikverket. Eftersom den är klassad som en kulturhistoriskt värdefull bro (klass 1A), var det viktigt att bevara det ursprungliga utseendet.

Lösning

Veidekke ansvarade för att förstärka stenbron genom armering och gjutning, samt för förberedelser inför den tillfälliga bron som Trafikverket monterade. Utöver det gjorde Veidekke nya räcken på och i anslutning till stenbron.

Resultat

Stenbron står nu färdig och har i och med förstärkningen gått från bärighetsklass ett till fyra, vilket gör att den klarar tunga transporter. Samtidigt har de ursprungliga stenvalven bevarats i linje med klassningen som en kulturhistoriskt värdefull bro.