En grupp byggarbetare står tillsammans.

Viscariapassagen första milstolpen i återöppnandet av koppargruva i Kiruna

Dedikerat lagarbete fick bron på plats på rekordtid.

Bild över stor kran som lyfter bro på plats.

Stor tidspress 

Förutsättningarna var minst sagt tuffa. Vissa beskrev dem faktiskt som helt omöjliga. Flera entreprenörer dömde ut tidplanen och vände projektet ryggen.  

Det handlade om att skapa en infartsväg med en bro över järnvägen till det nygamla gruvområdet Viscaria strax utanför Kiruna. Men det var extremt bråttom – bara nio månader var kvar till det tidsfönster som behövde prickas för att kunna lyfta bron på plats. Nästa möjlighet låg ett år bort.  

Söker tillstånd att återöppna 

Bakgrunden är att det börsnoterade gruvföretaget Copperstone Resources planerar att återöppna den gamla koppargruvan Viscaria utanför Kiruna. Gruvan, som var i drift på 80- och 90-talen, har fyndigheter med ovanligt hög kopparhalt. Just nu pågår tillståndsprocessen och om allt går som företaget hoppas kan arbetet med att återuppta gruvbrytningen redan till sommaren 2023.  

Infarten avskuren 

Men det finns flera hinder innan dess. Efter en järnvägsomläggning för ett tiotal år sedan har gruvområdets tillfartsväg varit avskuren. Det fanns bara en vandrings- och skoterbro på plats eller så fick man använda infarten via grannen LKAB:s område. 

– Det är svårt att beskriva hur viktig den här bron är för oss. Vi måste ha en väg, egen access, till området, förklarar Jörgen Olsson, styrelseordförande i Copperstone Resources, som tillsammans med andra investerarare satsat många hundra miljoner i gruvan.  

”Ett mindre mirakel…” 

Jörgen Olsson, som själv varit på plats som ivrig supporter under broprojektet, berättar vidare:  

– Så sent som för tio månader sedan tedde det sig omöjligt. Nu har vi en bro på plats tack vare ett fantastiskt innovativt och dedikerat lagarbete. Det är inte mindre än ett litet mirakel. 

Gemensam utmaning 

Han syftar på samarbetet med Veidekke och dotterbolaget Berggren & Bergman, men också de andra inblandade, som lokala markentreprenören LTH och Copperstones egen projektledning.  

– Vi bestämde oss tidigt allihop för att ”fan, det här ska vi fixa”. Det var en gemensam utmaning och allting klaffade, konstaterar Copperstones projektledare Thomas Nordmark.  

Grupp med byggarbetare står tillsammans.

Värderingar och tillit 

Det som gjort det lyckade projektet möjligt är delade värderingar och en relation byggd på tillit – men också ett stort mått ”jävlar anamma” och en vilja att motbevisa skeptikerna. 

– Vi var ett erfaret team som kunde parera de utmaningar som uppstod längs vägen. Vi har hela tiden hjälpts åt på ett respektfullt sätt och engagemanget har varit skyhögt, infogar Kjell Olovsson, affärsutvecklare på Veidekke. 

Förutsåg riskerna 

Bron är utformad som en prefablösning baserad på 15 betongelement och ett antal stålbalkar som monterades ihop på platsen. En av de större utmaningarna för projektet var oron i omvärlden som ledde till höga ökningar i materialpriserna, där stålpriset blev första smällen. 

– Vi förutsåg riskerna med omvärldsläget och tog tidigt upp detta till diskussion. Trots kostnadsökningar och leveransproblem har vi kunnat hantera utmaningarna i öppen och ärlig anda, fortsätter Kjell Olovsson.  

Ändskärmsbro 

Hela brolösningen designades utifrån den tajta tidplanen. Den resulterande ändskärmsbron är elva meter bred och dimensionerad för 90 ton. Den har murar av betong som håller emot i varje ände. De sista leveranserna av balkar togs emot med bara någon dags marginal mot tidplanen. 

Historiskt lyft 

På valdagen den elfte september 2022, efter noggrann planering, skedde så lyftet för att få det 63 ton tunga brospannet på plats. Kranen som användes jobbade på sin maxkapacitet. Trots den tidiga morgontimmen ställde projektteamet upp mangrant.  

– Bron ska ju stå i minst 80 år, så lyftet var ett historiskt tillfälle. Det var alldeles vindstilla och solen gick upp på ena sidan medan månen gick ner på den andra samtidigt som bron svävade i luften. Lyftet gick klockrent, berättar Thomas Nordmark på Copperstone. 

Sedan invigningen i november 2022 har Viscariapassagen nu öppnat upp för trafik till det nygamla gruvområdet.  

Dedikerat team 

– Vi går igång på att göra det tillsynes omöjliga möjligt, summerar Kjell Olovsson, på Veidekke. I Viscariapassagen lyckades vi med just detta. Det krävde både en smart och okonventionell lösning och projektering på rekordtid - men framför allt ett extremt dedikerat team där varenda en tog ett stort ansvar.   

Copperstones Thomas Nordmark, hoppas nu på framgång även med gruvtillståndet och avslutar:  

– Hade vi jobbat på traditionellt sätt hade bron varit på plats tidigast 2024. Nu har vi istället redan klarat av den första viktiga milstolpen i återöppnandet av Viscariagruvan