header
Två kollegor i hjälm och varselkläder pratar med varandra.

Samverkan och stort engagemang nyckeln till Kiruna-flytt

I Kiruna sjuder det av aktivitet. Här arbetar ett stort antal aktörer på uppdrag av LKAB för att flytta delar av stan tre kilometer österut, ett jätteprojekt som utmärks av många inblandade och en snäv tidsram. Till hösten 2022 ska tre nya kvarter stå färdiga, något som Nåiden och Veidekke jobbar för fullt med att färdigställa.

Drönarbild över en del av stadsflytten i Kiruna.

Hur hanterar man en flytt av omkring 6 000 människor med tillhörande bostäder, butiker och lokaler? En sak är åtminstone säker: det är inget någon klarar av på egen hand. Av alla viktiga förmågor i denna kanske världens största flytt, är samarbetsförmågan förmodligen mest avgörande.

Nåiden är huvudentreprenör för tre nya kvarter med omkring 300 bostäder som byggs i anslutning till nya centrum. Projektformen är samverkansentreprenad och Anders Similä, projektchef på Nåiden Bygg, är ytterst ansvarig för att samordna tid och arbetsmiljö för de omkring 250–300 personer som varje dag deltar på plats – allt från elektriker, målare och golvläggare till beställare och tjänstemän.

– Så här stora och långa samverkansprojekt är ovanliga, säger Anders Similä. Som tur är jobbar jag inte själv utan vi är ungefär 20 tjänstemän engagerade på heltid i projektet från Nåidens sida.

Snäva tidsramar och snabb process

Den nya stadskärnan med omkring 50 butiker ska invigas den 1 september 2022, följt av lägenheter och kontorsytor. Målbilden är ett modernt, samlat centrum med den äldre stilen bevarad. Just den här delen av Kiruna-projektet beräknas pågå till sommaren 2023.

Tidsramarna är snäva och samverkansentreprenaden har valts av LKAB just för att korta ledtiderna och skynda på processen. När Nåiden drog ingång hösten 2018 fanns nästan ingenting uppritat och de ”visste knappt vad de skulle bygga”. I stället har projektet vuxit fram och utmaningar, som exempelvis vilka av butikerna som ska flytta med från gamla till nya centrum och hur lokalerna ska se ut, har hanterats löpande.

Såklart att projektet känns lite extra för oss som lever här. Det är viktigt att det blir bra, både för egen del och för kommande generationer.
Anders Similä, projektchef Nåiden Bygg
Bild på ett väderskydd där man arbetar med Kirunaflytten trots snöstorm.

Flexibla lösningar och lyhördhet

Arbetssättet ställer krav på underleverantörerna, där transparens och täta uppföljningar är viktiga bitar. En av underleverantörerna är Veidekke, som anlitats av Nåiden för att utföra mark- och infrastrukturarbeten för de nya kvarteren.

– Man kan säga att vi uppfinner samtidigt som vi springer, säger Magnus Utsi, platschef på Veidekke. Upplägget ställer höga krav på oss att hitta lösningar och komma med förbättringsförslag. Här behöver vi vara både lyhörda och flexibla för att skapa något bra tillsammans.

I oktober ska tre av innergårdarna stå klara. För att möta tidsramarna satte Veidekke upp ett stort tält för att plattsättningen skulle kunna fortgå, trots snö och 20 minusgrader. Både grävmaskiner och snöskottare stod redo.

Mjuka värden viktiga

Vilka är nycklarna för att lyckas i ett så stort samverkansprojekt? Anders Similä menar att det handlar om en ständigt pågående dialog och en strävan efter att sudda ut gränserna mellan beställare, huvudentreprenörer och underleverantörer. Allt kryddat med tillit och respekt, mjuka värden som byggbranschen annars kan vara dålig på att tydliggöra.

– Ytterst handlar det om att skapa ett gemensamt lag där vi tar del av varandras erfarenheter och samverkar för projektets bästa, säger Anders Similä. Kiruna är en liten stad, där många känner varandra sedan tidigare och det gick fort att få till samarbetet med Veidekke.

Emotionellt för alla inblandade

Just det där med den lokala anknytningen och det känslomässiga engagemanget är något både Veidekke och Nåiden skriver under på.

– Såklart att projektet känns lite extra för oss som lever här, säger Anders Similä. Det är viktigt att det blir bra, både för egen del och för kommande generationer.