Kiruna - flytt av kulturbyggnader

Stora delar av Kiruna måste flyttas eftersom gruvverksamheten behöver marken. Den unika samhällsomvandlingen väcker uppmärksamhet, även utanför Sveriges gränser. Vi på Veidekke har fått förtroendet att flytta 12 av de viktiga kulturbyggnaderna som ska bevaras för framtiden.

Vi flyttar “Gula raden” i Kiruna. Tre stora gula trähus har lyfts upp på pallar ovanför marken i snöig omgivning.

Kund

LKAB

Tidsram

2017-2024

Plats

Kiruna

Omfattning

Totalt 12 kulturbyggnader i två etapper

Projekttyp

Infrastruktur - Samhällsomvandling

Kontraktsform

Totalentreprenad i samverkan

Värde

240 MSEK

Samverkansentreprenad

Totalt ska Veidekke och dotterbolaget Berggren & Bergman hjälpa till att flytta 12 ikoniska trähus i en samverkansentreprenad med LKAB.

Vi flyttar:

  • Gustaf Wickmans “Gula raden” på Hjalmar Lundbohmsvägen
  • Fyra stycken 16-rums arbetarbostäder på Hjalmar Lundbohmsvägen och Gruvfogdegatan
  • SJ-husen på Rälsgatan samt Baningenjörsvägen 5 och 7 med tillhörande komplementbyggnader
Vi har på ett framgångsrikt sätt och med ett stort engagemang involverat alla kompentenser för att tillsammans uppnå goda resultat. Det känns tryggt att arbeta med en grupp som har god kunskap och förståelse i vad LKAB eftersträvar med samhällsomvandlingen.
Mari Kuokkanen, projektledare för samhällsomvandlingen, LKAB

Lång planering

Det är en komplicerad och känslig operation, som kräver lång planering. Samarbetet kring Kirunas samhällsomvandling inleddes redan 2017.

Den första flytten, som inkluderade kulturhistorisk värdefulla ”Gula raden”, genomfördes framgångsrikt i oktober 2019. Nu har husen fått nya hyresgäster på ny adress i det nya Kiruna.

Förnyat förtroende

Vi på Veidekke har sedan dess fått förtroende att även flytta ytterligare fem kulturbyggnader i en andra fas. Själva husflytten planeras till hösten 2022.

Projektet utförs i samverkan mellan LKAB och Veidekke, Berggren och Bergman samt LTH Traktor och ER Bygg. Samverkan innebär att Byggherren och Entreprenören tillsammans projekterar, tar fram handlingar och utför själva flytten i ett nära samarbete.

ROT-arbeten samt övriga byggnationer fortsätter därefter och skall färdigställas under hösten 2024.

Projektet i siffror

1 365 m

Påverkansnivå

Befintliga huvudnivå i Kiruna inom vilken bebyggelsen påverkas

12 st

Antal

Projektet omfattar flytt av totalt 12 kulturhistoriskt värdefulla träbyggnader

16 420

Invånare

Kiruna kommun hade 16 420 invånare 2020

Stora kulturvärden

Dessa är några av många träbyggnader i Kiruna med säregna arkitektoniska drag som kommer att flyttas under kommande år. Inte mindre än 39 hus kommer få ny adress fram till år 2035.

I dess ställe kommer så kallade gruvstadsparker växa fram för att skapa trivsamma miljöer under omvandlingsprocessen.

Kontakta oss